Water, circulariteit en symbiose

Proceswater van de agro-food en papierindustrie is een sterk geconcentreerde oplossing van diverse organische componenten. Huidige waterzuiveringsinstallaties zijn gericht op het leveren van schoon water, en converteren alle inhoudsstoffen tot onschadelijke componenten. In de toekomst zijn deze vervangen door een watervalorisatie, die afzonderlijke waardevolle componenten isoleren en hiermee de interne waterkringloop verder sluiten.

 

Symbiose

Dé uitdagingen van de industrie voor de komende jaren zijn een significante energie- en waterbesparing, CO2- emissiereductie en materiaal-efficiëntie. Genieten van elkaars verschillen is daarbij het grote goed waarbij de winst te halen is in innovatie en samenwerking. Liefst in de omgeving en aan de randen van organisaties. Buiten de gangbare paden gaan, buiten de eigen disciplines kijken en over bestaande hekken springen levert synergie op. ‘Beter een goede buur, dan een verre vriend…’ 

In absolute zin zijn er vaak grotere besparingen te realiseren in samenwerking met de buurman dan wanneer elke organisatie alleen maar individuele besparingen binnen de eigen hekken realiseert. Het opwekken van duurzame energie is bijvoorbeeld interessant, maar het is nog interessanter als blijkt dat juist de buurman deze met een heel hoge energie-efficiëntie kan inzetten. We hebben een overzicht gemaakt van succesvolle en minder succesvolle symbiose cases, waarbij de kansen, besparingen en belemmeringen op een rijtje zijn gezet.

U vindt deze cases onder Circulariteit.
 
Op 29 januari 2019 organiseerde DBC i.s.m. KNW en ISPT een inspiratiebijeenkomst 'Pompen of Verdrogen - water en klimaat onlosmakelijk verbonden'. Het verslag van dit event kunt u hier downloaden.

ActueelWater, circulariteit en symbiose

Waterhergebruik

Water is zo vanzelfsprekend, dat we er weinig bij stil staan. Totdat het water schaars wordt, zoals in de zomer van 2018. Op de Waterfabriek bijeenkomst op 31 oktober stond de vraag centraal hoe drinkwater kan worden verkregen uit rioolwater. Een inspirerend concept! Voor gebruik in de industrie acht DBC het echter verstandiger het issue waterbeschikbaarheid meer upstream op te pakken: water besparen, zuiveren en hergebruiken in de fabrieken zelf om zodoende veilig en foodgrade water tegen lage kosten zeker te stellen.

0 reacties | Lees meer >

Kansen voor waterkringloopsluitingSymbiose in het publieke en private domeinBelangrijke rol die natuur speelt in CO2 balans verdient veel meer aandachtEuropean Bioeconomy: EUR 2.1 trillion turnover and 18.3 million employees