Onze ambitie en voorgestelde oplossingsrichtingen m.b.t. dit thema

Wij willen minder afhankelijk worden van waterinname door kritisch te kijken naar ons watergebruik en -hergebruik:

  • Technologische innovatie binnen het bedrijf
  • Verbeterde waterzuivering
  • Samenwerking in de omgeving (cascadering, symbiose)

Hierbij rekening houdend met de randvoorwaarden:

  • Kansen voor het terugwinnen van reststromen uit de waterzuivering
  • Aandacht voor hygiëne en gezondheid
wind

In deze tijden van energieschaarste moeten we alle mogelijke bronnen benutten. Maar dat is niet altijd even makkelijk. Met hulp van de Provincie Gelderland overwonnen Papierfabriek Doetinchem BV , Waterschap Rijn en IJssel en Waterstromen B.V. de uitdaging van financiële haalbaarheid en onderlinge cultuurverschillen. Met overtuiging en volharding realiseerden ze een prachtig voorbeeld van innovatieve samenwerking. Sinds gisteren wordt jaarlijks 500.000 m3 biogas geproduceerd uit het restwater van papierfabriek Doetinchem, watdoor hen ook weer nuttig wordt ingezet voor de papierproductie.

#industrielesymbiose #biogas #bioenergie #duurzaamheid

Verlangt u op deze hete dag vandaag ook zo naar een flinke regenbui? Voldoende beschikbaarheid van zoet water van de juiste kwaliteit is helaas steeds minder vanzelfsprekend. Water is de kern van de processen bij de papier- en agro-foodindustrie. Eén dag zonder voldoende goed water zal de bedrijven miljoenen kosten. Het Dutch Biorefinery Cluster vraagt aandacht voor een integrale, gecascadeerde benadering in watergebruik en -hergebruik om de afhankelijkheid van waterinname significant te verkleinen. Industriewater Eerbeek neemt het initiatief. De ultieme circulaire economie! Wie volgt?

Is afval eigenlijk wel afval? Samen met een groot aantal stakeholders in de keten van afval naar grondstof zet ISPT - Institute for Sustainable Process Technology een ontwikkelingsprogramma Renewable Building Blocks From Waste op. Lees meer in het artikel in het NPT Procestechnologie magazine van Nederlandse Procestechnologen van deze maand.
Als Dutch Biorefinery Cluster onderstrepen we het belang van grondstofefficiëntie. Grondstoffen worden schaarser en duurder. Alleen door samen te werken kunnen we de hoge ambities in de circulaire economie waar maken.

Water wordt vaak slechts één keer gebruikt. Industriewater Eerbeek zuivert het water van papierfabrieken, zodat een deel kan worden hergebruikt. Technisch gezien is er een groter potentieel, welke echter alleen te behalen is in samenwerking met regionale stakeholders. Belangrijke vraag hierbij is ook: hoe ver moet het water voor hergebruik gezuiverd worden? Zouden we water kunnen besparen, door het gecascadeerd voor meer doelen in te zetten voor het te lozen? Is het water lokaal her te gebruiken in de industrie of landbouw? Zijn er mogelijkheden om stromen tailormade te zuiveren voor specifieke doelen of is mengen van waterstromen mogelijk? De ultieme circulaire economie! Het Dutch Biorefinery Cluster streeft naar een open samenwerking, gezamenlijk kansen benutten en knelpunten wegnemen. 

Using less, and especially getting more out of your raw materials. That is key for a circular economy. A good example is Avebe, investing heavily in innovation and creating market value for every part of the potato.
It is the mission of the Dutch Biorefinery Cluster to help our members to bring more sustainable and economic value to biomass. Through connecting knowledge, skills and resources!

Geen eten zonder bodem, aldus Barbara Baarsma vorige week bij #ResourceWende. En vooral gezond eten met voldoende vitamines en mineralen, vereist een gezonde bodem vol met dezelfde voedingsstoffen. Complexe niet-lineaire waardeketens en richtlijnen gericht op het voorkomen van vervuiling verarmen de bodem. Een circulaire landbouw is cruciaal voor het behoud van een gezonde bodem. Nutriëntrijke organische reststromen op een veilige wijze weer terug naar de bodem. Samen met Institute for Sustainable Process Technology besprak Dutch Biorefinery Cluster de uitdagingen. Experimenteerruimte voor goede duurzame initiatieven van welwillende boeren en organisaties. Als eerste stap richting een doelgericht beleid, met horizontaal toezicht. Wij gaan door, want wij zijn ervan overtuigd dat regionale circulaire initiatieven bijdragen aan een gezondere maatschappij.

 

Zouden we water kunnen besparen, door het gecascadeerd voor meer doelen in te zetten voor het te lozen? Is het water lokaal her te gebruiken in de industrie of landbouw? Maar van wie is het water zodra het de poort van een bedrijf verlaat? En wie of wat bepaalt de ideale locatie van een zuivering? Zijn er mogelijkheden om stromen apart te zuiveren voor specifieke doelen of is mengen van stromen juist beter?
Het Dutch Biorefinery Cluster zoekt samen met de Energie- & Grondstoffenfabriek naar initiatiefnemers. Doe mee met de challenge en win! Check meer info via 👉🏼 www.efgf.nl/challenge
 

Bedrijven in de agro-food en papierindustrie zetten actief in op reductie van waterinname en terugwinnen van waardevolle stoffen. Er zouden echter veel meer waterbesparingsmogelijkheden zijn wanneer wordt samengewerkt met regionale stakeholders. Zo kan water van het ene bedrijf als inputwater dienen voor een ander bedrijf, in tijden van overschot kunnen bedrijven extra water afnemen, doorpompen of op hun terrein opslaan, en daarnaast zijn extra zuiveringsstappen mogelijk afhankelijk van de meest duurzame tussenbestemming van het effluent. Zodat bronwater wordt gebruikt voor die toepassingen waar de hoogste kwaliteit benodigd is. Het Dutch Biorefinery Cluster ging hierover vandaag in gesprek met de waterstakeholders in een werksessie van het Deltaprogramma Zoetwater. Over de kansen en knelpunten en vooral over hoe tot een gezamenlijke aanpak gekomen kan worden. Met ambitieuze cases van Industriewater Eerbeek en FrieslandCampina!

Wilt u ook zekerheid van voldoende schoon water? En vindt u ook dat dit energiezuinig en klimaatneutraal bereikt moet kan worden?

Het Dutch Biorefinery Cluster steunt de challenge van de @Energie- en Grondstoffenfabriek. Hoe kunnen de waterschappen met een creatieve klimaatopgave-bril op beter samenwerken met de industrie? Doe mee en win!Check meer info via 👉🏼 www.efgf.nl/challenge

18 months after our inspiring DBC visit to Östergötland, we were delighted to host Professor Mats Eklund in the educational Koninklijke VNP Masterclass on Industrial Symbiosis.
Mats Eklund presented the success factors of industrial symbiosis. "In the long term no one can survive on their own, start now to rediscover each other. Institutional factors are often not conducive to symbiosis, but our society needs and demands for this visible form of sustainability. So communicate about the great regional initiatives you have in the Netherlands and explore further opportunities!"

 

Innoveren doe je samen. Dat is het credo van Avebe volgens Gerard ten Bolscher in zijn interview aan Change Inc. Het benutten van alle kansen die een biobased economy biedt, gaat namelijk niet vanzelf. Daarvoor zijn zaken als kennis, (cross-sectorale) samenwerking en vertegenwoordiging van doorslaggevend belang. Precies deze handschoen heeft het Dutch Biorefinery Cluster in 2010 opgepakt. Concreet ondersteunen we onze leden bij het delen van lessons learned, visies en technologieën. Hierdoor komen innovaties sneller tot stand.

#duurzaamheid #kennisdelen #samenwerken #biobasedeconomy

Cellulose fibres are a fastest growing material within the textiles market. Also within packaging they are the most widely used material. Functionalisation opens even a wider range of packaging opportunities, when specific intrinsic barrier properties are created. Assisted by Findest™ the Biobased Circular Business platform performed an inventory on how cellulose can be functionalised in such a way that it can be used for packaging with excellent barrier properties: The results of six promising concepts can be found here: https://lnkd.in/gfEm89c

#cellulose #sustainablepackaging #biobasedmaterials #circularity

See how FrieslandCampina aims to be at the forefront of sustainability, through green energy from wind, solar and manure, sustainable sourcing and using recyclable packaging. This is how they nourish a better planet.

#sustainability #sustainable #packaging #greenenergy

Een echt circulaire landbouw in Nederland met economische impact in de regio! Daar werkt Institute for Sustainable Process Technology aan in samenwerking met AvebeCosun Beet CompanyFrieslandCampina en Royal Agrifirm Group.

#circulareconomy #circulariteit #duurzaamheid #nutrientkringloop

Innovatie en marktwaarde: kernwaarden voor een duurzame en toekomstbestendige industrie. Lees het interview met Bert Jansen van #Avebe in het Agrarisch Magazine!

De betrokkenen

Andere betrokken stakeholders: