}

Onze ambitie en voorgestelde oplossingsrichtingen m.b.t. dit thema

‘Wij beschouwen de duurzame (regionale) valorisatie van nutriëntrijke reststromen (mest, slib, digestaat en gewasresten) als een cruciaal onderdeel in het realiseren van circulaire landbouw met een gezonde bodem t.b.v. van een gezonde voedselproductie.

Dit is te realiseren door een integraal missiegedreven aanpak:

  • Sluit de kringloop waar mogelijk zo lokaal / regionaal mogelijk
  • Een programmatische aanpak in de ontwikkeling van kansrijke duurzame concepten.
  • Optimale afstemming, complementariteit en versterking tussen R&D&I initiatieven
  • Aandacht voor de benodigde niet-technologische randvoorwaarden (markt, wetgeving, financiën, …)
wind

Innoveren doe je samen. Dat is het credo van Avebe volgens Gerard ten Bolscher in zijn interview aan Change Inc. Het benutten van alle kansen die een biobased economy biedt, gaat namelijk niet vanzelf. Daarvoor zijn zaken als kennis, (cross-sectorale) samenwerking en vertegenwoordiging van doorslaggevend belang. Precies deze handschoen heeft het Dutch Biorefinery Cluster in 2010 opgepakt. Concreet ondersteunen we onze leden bij het delen van lessons learned, visies en technologieën. Hierdoor komen innovaties sneller tot stand.

#duurzaamheid #kennisdelen #samenwerken #biobasedeconomy

See how FrieslandCampina aims to be at the forefront of sustainability, through green energy from wind, solar and manure, sustainable sourcing and using recyclable packaging. This is how they nourish a better planet.

#sustainability #sustainable #packaging #greenenergy

Een echt circulaire landbouw in Nederland met economische impact in de regio! Daar werkt Institute for Sustainable Process Technology aan in samenwerking met AvebeCosun Beet CompanyFrieslandCampina en Royal Agrifirm Group.

#circulareconomy #circulariteit #duurzaamheid #nutrientkringloop

Innovatie en marktwaarde: kernwaarden voor een duurzame en toekomstbestendige industrie. Lees het interview met Bert Jansen van #Avebe in het Agrarisch Magazine!

De betrokkenen

Andere betrokken stakeholders: