DBC constateert dat de showstoppers niet technisch van aard zijn, of het gevolg is van een van gebrek aan ideeën, of door een gebrekkige marktvraag veroorzaakt worden. Oorzaken liggen veelal in een gebrek aan level playing field (e.g. biogrondstoffen), tegenstrijdig beleid (e.g. klimaat, grondstof, stikstof, water, meststoffen), gebrek aan incentives (e.g. gezonde bodem, waterhergebruik, symbiose, ketensamenwerking, regionale samenwerking) of verschil in cultuur, core business en horizon.

Systeemverandering is nodig om de DBC ambities te realiseren. Een verandering die niet door DBC kan worden bewerkstelligd. Wel is het tijd om onze bevindingen de delen en de opgave ergens te beleggen.  De DBC en BCB themateams spelen hierin een centrale rol. De themateams komen frequent bijeen rondom relevante onderwerpen. Op deze wijze blijven de leden alert en up to date. Ook stelt het themateam het doel en de missie vast, bepaalt welke activiteiten gezamenlijk en/of extern moeten worden uitgevoerd en stelt hiertoe een stakeholder- en krachtenveldanalyse op.

De DBC thema’s zijn:

Water, circulariteit en symbiose

Energie efficiëntie

Mest, slib en digestaatvalorisatie

Reststroomvalorisatie

Biobased products