Laatste nieuws

10 juni 2022

Nieuwe grondstoffen uit reststromen

Is afval eigenlijk wel afval? Samen met een groot aantal stakeholders in de keten...

Is afval eigenlijk wel afval? Samen met een groot aantal stakeholders in de keten van afval naar grondstof zet ISPT - Institute for Sustainable Process Technology een ontwikkelingsprogramma Renewable Building Blocks From Waste op. Lees meer in het artikel in het NPT Procestechnologie magazine van Nederlandse Procestechnologen van deze maand.
Als Dutch Biorefinery Cluster onderstrepen we het belang van grondstofefficiëntie. Grondstoffen worden schaarser en duurder. Alleen door samen te werken kunnen we de hoge ambities in de circulaire economie waar maken.

Water wordt vaak slechts één keer gebruikt. Industriewater Eerbeek zuivert het water van papierfabrieken, zodat een deel kan worden hergebruikt. Technisch gezien is er een groter potentieel, welke echter alleen te behalen is in samenwerking met regionale stakeholders. Belangrijke vraag hierbij is ook: hoe ver moet het water voor hergebruik gezuiverd worden? Zouden we water kunnen besparen, door het gecascadeerd voor meer doelen in te zetten voor het te lozen? Is het water lokaal her te gebruiken in de industrie of landbouw? Zijn er mogelijkheden om stromen tailormade te zuiveren voor specifieke doelen of is mengen van waterstromen mogelijk? De ultieme circulaire economie! Het Dutch Biorefinery Cluster streeft naar een open samenwerking, gezamenlijk kansen benutten en knelpunten wegnemen. 

De waarde van het
Dutch Biorefinery Cluster

In het Dutch Biorefinery Cluster voelen bedrijven zich vrij om kennis en ervaring uit te wisselen. Ik heb ondervonden dat dit de mogelijkheden op baanbrekende plantaardige innovaties vergroot.

Frank van Noord


Royal Cosun

De essentie van het Dutch Biorefinery Cluster is dat ze verbindt en daardoor innovaties versnelt

Jan Willem Straatsma


FrieslandCampina

In essentie zorgt het Dutch Biorefinery Cluster ervoor dat we als biobased industrie samen sterk staan

Gerrit Jan Koopman


Koninklijke VNP

DBC is een platform van gelijkgestemden in de circulaire biobased industrie

Gerard ten Bolscher


Royal AVEBE