Laatste nieuws

10 juni 2022

Nieuwe grondstoffen uit reststromen

Is afval eigenlijk wel afval? Samen met een groot aantal stakeholders in de keten...

Verlangt u op deze hete dag vandaag ook zo naar een flinke regenbui? Voldoende beschikbaarheid van zoet water van de juiste kwaliteit is helaas steeds minder vanzelfsprekend. Water is de kern van de processen bij de papier- en agro-foodindustrie. Eén dag zonder voldoende goed water zal de bedrijven miljoenen kosten. Het Dutch Biorefinery Cluster vraagt aandacht voor een integrale, gecascadeerde benadering in watergebruik en -hergebruik om de afhankelijkheid van waterinname significant te verkleinen. Industriewater Eerbeek neemt het initiatief. De ultieme circulaire economie! Wie volgt?

Is afval eigenlijk wel afval? Samen met een groot aantal stakeholders in de keten van afval naar grondstof zet ISPT - Institute for Sustainable Process Technology een ontwikkelingsprogramma Renewable Building Blocks From Waste op. Lees meer in het artikel in het NPT Procestechnologie magazine van Nederlandse Procestechnologen van deze maand.
Als Dutch Biorefinery Cluster onderstrepen we het belang van grondstofefficiëntie. Grondstoffen worden schaarser en duurder. Alleen door samen te werken kunnen we de hoge ambities in de circulaire economie waar maken.

De waarde van het
Dutch Biorefinery Cluster

In het Dutch Biorefinery Cluster voelen bedrijven zich vrij om kennis en ervaring uit te wisselen. Ik heb ondervonden dat dit de mogelijkheden op baanbrekende plantaardige innovaties vergroot.

Frank van Noord


Royal Cosun

De essentie van het Dutch Biorefinery Cluster is dat ze verbindt en daardoor innovaties versnelt

Jan Willem Straatsma


FrieslandCampina

In essentie zorgt het Dutch Biorefinery Cluster ervoor dat we als biobased industrie samen sterk staan

Gerrit Jan Koopman


Koninklijke VNP

DBC is een platform van gelijkgestemden in de circulaire biobased industrie

Gerard ten Bolscher


Royal AVEBE