Laatste nieuws

10 juni 2022

Nieuwe grondstoffen uit reststromen

Is afval eigenlijk wel afval? Samen met een groot aantal stakeholders in de keten...

In deze tijden van energieschaarste moeten we alle mogelijke bronnen benutten. Maar dat is niet altijd even makkelijk. Met hulp van de Provincie Gelderland overwonnen Papierfabriek Doetinchem BV , Waterschap Rijn en IJssel en Waterstromen B.V. de uitdaging van financiële haalbaarheid en onderlinge cultuurverschillen. Met overtuiging en volharding realiseerden ze een prachtig voorbeeld van innovatieve samenwerking. Sinds gisteren wordt jaarlijks 500.000 m3 biogas geproduceerd uit het restwater van papierfabriek Doetinchem, watdoor hen ook weer nuttig wordt ingezet voor de papierproductie.

#industrielesymbiose #biogas #bioenergie #duurzaamheid

Verlangt u op deze hete dag vandaag ook zo naar een flinke regenbui? Voldoende beschikbaarheid van zoet water van de juiste kwaliteit is helaas steeds minder vanzelfsprekend. Water is de kern van de processen bij de papier- en agro-foodindustrie. Eén dag zonder voldoende goed water zal de bedrijven miljoenen kosten. Het Dutch Biorefinery Cluster vraagt aandacht voor een integrale, gecascadeerde benadering in watergebruik en -hergebruik om de afhankelijkheid van waterinname significant te verkleinen. Industriewater Eerbeek neemt het initiatief. De ultieme circulaire economie! Wie volgt?

De waarde van het
Dutch Biorefinery Cluster

In het Dutch Biorefinery Cluster voelen bedrijven zich vrij om kennis en ervaring uit te wisselen. Ik heb ondervonden dat dit de mogelijkheden op baanbrekende plantaardige innovaties vergroot.

Frank van Noord


Royal Cosun

De essentie van het Dutch Biorefinery Cluster is dat ze verbindt en daardoor innovaties versnelt

Jan Willem Straatsma


FrieslandCampina

In essentie zorgt het Dutch Biorefinery Cluster ervoor dat we als biobased industrie samen sterk staan

Gerrit Jan Koopman


Koninklijke VNP

DBC is een platform van gelijkgestemden in de circulaire biobased industrie

Gerard ten Bolscher


Royal AVEBE