Laatste nieuws

10 februari 2022

Circulaire producten uit biobased reststromen

Het benutten van alle kansen die een circulaire economy biedt, gaat niet vanzelf....

Water wordt vaak slechts één keer gebruikt. Industriewater Eerbeek zuivert het water van papierfabrieken, zodat een deel kan worden hergebruikt. Technisch gezien is er een groter potentieel, welke echter alleen te behalen is in samenwerking met regionale stakeholders. Belangrijke vraag hierbij is ook: hoe ver moet het water voor hergebruik gezuiverd worden? Zouden we water kunnen besparen, door het gecascadeerd voor meer doelen in te zetten voor het te lozen? Is het water lokaal her te gebruiken in de industrie of landbouw? Zijn er mogelijkheden om stromen tailormade te zuiveren voor specifieke doelen of is mengen van waterstromen mogelijk? De ultieme circulaire economie! Het Dutch Biorefinery Cluster streeft naar een open samenwerking, gezamenlijk kansen benutten en knelpunten wegnemen. 

Using less, and especially getting more out of your raw materials. That is key for a circular economy. A good example is Avebe, investing heavily in innovation and creating market value for every part of the potato.
It is the mission of the Dutch Biorefinery Cluster to help our members to bring more sustainable and economic value to biomass. Through connecting knowledge, skills and resources!

De waarde van het
Dutch Biorefinery Cluster

In het Dutch Biorefinery Cluster voelen bedrijven zich vrij om kennis en ervaring uit te wisselen. Ik heb ondervonden dat dit de mogelijkheden op baanbrekende plantaardige innovaties vergroot.

Frank van Noord


Royal Cosun

De essentie van het Dutch Biorefinery Cluster is dat ze verbindt en daardoor innovaties versnelt

Jan Willem Straatsma


FrieslandCampina

In essentie zorgt het Dutch Biorefinery Cluster ervoor dat we als biobased industrie samen sterk staan

Gerrit Jan Koopman


Koninklijke VNP

DBC is een platform van gelijkgestemden in de circulaire biobased industrie

Gerard ten Bolscher


Royal AVEBE