Laatste nieuws

20 november 2023

De industrie in een duurzame regionale zoetwatervoorziening

We kunnen het ons in deze extreem natte periode niet voorstellen dat de beschikbaarheid...

Waterrotonde Eerbeek – een initiatief van Industriewater Eerbeek en vier lokale papierbedrijven – ambieert jaarlijks 4,5 miljoen m3 water in een gesloten systeem te hergebruiken, zodat de papierbedrijven in hun eigen waterbehoefte voorzien en nauwelijks nog grondwater nodig hebben: een innovatie die de (water)footprint van de sector aanzienlijk verlaagt. Op een bijeenkomst over de rol van de industrie in een duurzame regionale zoetwatervoorziening van Dutch Biorefinery Cluster vertelde William Suijkerbuijk - initiatiefnemer en projectleider - over uitdagingen en de vooral ook succesfactoren: ‘de papiersector is zich bewust van de urgentie, gelooft in oplossingen en het onderling vertrouwen is groot’.

We kunnen het ons in deze extreem natte periode niet voorstellen. Toch staat de beschikbaarheid van zoetwater onder druk. Periodes van droogte zullen steeds langer worden. Ook de agro-food en papierindustrie worden hierdoor geraakt. Het Dutch Biorefinery Cluster sprak met ruim vijftig experts over de rol van de industrie in de duurzame, regionale zoetwatervoorziening. Waterrotonde Eerbeek, de circulaire waterzuivering van vier lokale papierbedrijven, was prominent onderdeel van het programma. William Suijkerbuijk sprak over de succesfactoren en bedreigingen van het project en leidde de aanwezigen rond over Industriewater Eerbeek. Kees van der Voort Maarschalk (Avebe) sprak over de grenzen aan intern waterhergebruik, Chris Dotremont (FrieslandCampina) nam haar publiek mee in gecascadeerd watergebruik en Johan Raap (Cosun) ging in op technische uitdagingen van waterhergebruik. Een levendige discussie over technische mogelijkheden, juridische belemmeringen en externe prikkels completeerde de dag. Conclusie: samenwerking tussen waterbedrijven, financiers, regionale overheden en de industrie is de sleutel tot een succesvolle zoetwatervoorziening in tijden van waterschaarste!

De waarde van het
Dutch Biorefinery Cluster

In het Dutch Biorefinery Cluster voelen bedrijven zich vrij om kennis en ervaring uit te wisselen. Ik heb ondervonden dat dit de mogelijkheden op baanbrekende plantaardige innovaties vergroot.

Frank van Noord


Royal Cosun

De essentie van het Dutch Biorefinery Cluster is dat ze verbindt en daardoor innovaties versnelt

Jan Willem Straatsma


FrieslandCampina

In essentie zorgt het Dutch Biorefinery Cluster ervoor dat we als biobased industrie samen sterk staan

Gerrit Jan Koopman


Koninklijke VNP

DBC is een platform van gelijkgestemden in de circulaire biobased industrie

Gerard ten Bolscher


Royal AVEBE