Laatste nieuws

20 november 2023

De industrie in een duurzame regionale zoetwatervoorziening

We kunnen het ons in deze extreem natte periode niet voorstellen dat de beschikbaarheid...

Op een bijeenkomst ‘De industrie in een duurzame regionale zoetwatervoorziening’ van Dutch Biorefinery Cluster ging Chris Dotremont in op waterschaarste en watercascadering. Met een flink aantal productielocaties in de Benelux vormen droge zomers en verzilting een behoorlijk risico voor FrieslandCampina. ‘Water wordt beschouwd als iets dat er altijd is, de prijs ervan is laag’, aldus Chris. ‘We willen de stap zetten naar circulaire fabrieken en het water dat we gebruiken dusdanig zuiveren dat het terug de natuur in kan. Het FrieslandCampina-innovatiecentrum speelt een belangrijke rol bij de realisatie van deze ambities, want ‘het is niet de vraag of, maar veel meer de vraag wanneer beschikbaarheid van water werkelijk een levensgroot probleem wordt’.

Waterrotonde Eerbeek – een initiatief van Industriewater Eerbeek en vier lokale papierbedrijven – ambieert jaarlijks 4,5 miljoen m3 water in een gesloten systeem te hergebruiken, zodat de papierbedrijven in hun eigen waterbehoefte voorzien en nauwelijks nog grondwater nodig hebben: een innovatie die de (water)footprint van de sector aanzienlijk verlaagt. Op een bijeenkomst over de rol van de industrie in een duurzame regionale zoetwatervoorziening van Dutch Biorefinery Cluster vertelde William Suijkerbuijk - initiatiefnemer en projectleider - over uitdagingen en de vooral ook succesfactoren: ‘de papiersector is zich bewust van de urgentie, gelooft in oplossingen en het onderling vertrouwen is groot’.

De waarde van het
Dutch Biorefinery Cluster

In het Dutch Biorefinery Cluster voelen bedrijven zich vrij om kennis en ervaring uit te wisselen. Ik heb ondervonden dat dit de mogelijkheden op baanbrekende plantaardige innovaties vergroot.

Frank van Noord


Royal Cosun

De essentie van het Dutch Biorefinery Cluster is dat ze verbindt en daardoor innovaties versnelt

Jan Willem Straatsma


FrieslandCampina

In essentie zorgt het Dutch Biorefinery Cluster ervoor dat we als biobased industrie samen sterk staan

Gerrit Jan Koopman


Koninklijke VNP

DBC is een platform van gelijkgestemden in de circulaire biobased industrie

Gerard ten Bolscher


Royal AVEBE