Biorefinery

Voor de partners in het Dutch Biorefinery Cluster is de circulaire en CO2-neutrale economie een logische stap. Bodemvruchtbaarheid en grondstofzekerheid door geavanceerde recyclingsystemen en hergebruik van nutriënten is een essentiële basis in deze sectoren. Bovendien verwerken...

Meer informatie

Pompen of Verdrogen?

DBC, ISPT en KNW organiseerden een expertmeeting over de urgentie, benodigde focus en aanpak in waterkringloopsluiting op 29 januari 2019.

Klik hier voor het verslag !  >

Kansen voor waterkringloopsluiting14 maart 2019

Hoe zeker is de voorziening van voldoende water van goede kwaliteit in de toekomst? Op de DBC inspiratiebijeenkomst van 29 januari 2019 werd duidelijk dat het cruciaal is na te gaan hoe water bespaard kan worden, door intern hergebruik en/of regionaal gecascadeerd gebruik met buurbedrijven. Gezamenlijk zullen de DBC bedrijven mogelijke technologieën voor waterkringloopsluiting inventariseren. Want wij zijn ervan overtuigd dat een gezamenlijke aanpak cruciaal is om de kansen te benutten en bedreigingen te beteugelen.

0 reacties | Lees meer >

DBC zoekt hogere waarde voor haar reststromenVerslag DBC inspiratiebijeenkomst Bodem en Mineralen beschikbaarVerslag FuncFrac beschikbaar