Onze missie

Het is onze missie om onze leden te helpen om, op een duurzame wijze, biomassa vollediger tot economische waarde te brengen. Dat doen we door de kennis, kunde en middelen van deze bedrijven te verbinden. Want zo versnellen we de innovaties waar zij om zitten te springen.

Onze strategie

Het benutten van alle kansen die een biobased economy biedt, gaat niet vanzelf. Daarvoor zijn zaken als kennis, (cross-sectorale) samenwerking en vertegenwoordiging van doorslaggevend belang. Precies deze handschoen heeft het Dutch Biorefinery Cluster in 2010 opgepakt. Concreet ondersteunen we onze leden bij het delen van lessons learned, visies en technologieën. Dat gebeurt in een veilige, vertrouwde omgeving tussen bedrijven die niet direct met elkaar in concurrentie zijn. Onze focus is hierbij op de daadwerkelijke implementatie van inzichten bij en door de leden. Hierdoor komen innovaties sneller tot stand.

Concreet ondersteunen we onze leden bij het delen van lessons learned, visies en technologieën. Dat gebeurt in een veilige, vertrouwde omgeving tussen bedrijven die niet direct met elkaar in concurrentie zijn. Onze focus is hierbij op de daadwerkelijke implementatie van inzichten bij en door de leden. Hierdoor komen innovaties sneller tot stand. Daarnaast ondersteunen we onze leden door een prominente rol te spelen in de transitie naar een duurzame, biobased economy. Dat is belangrijk omdat onze leden vooruit willen! Concreet willen zij de komende jaren:

  • De toegevoegde waarde per ha/grondstofeenheid optimaliseren
  • Hun CO2-uitstoot reduceren door verduurzaming van de energievoorziening en energie-efficiëntere processen
  • Bijdragen aan de lokale circulaire economie door het maximaal terugwinnen en (her)gebruiken van nutriënten, eiwitten, water, vezels etc. 

Een spin in ’t web

Het Dutch Biorefinery Cluster is een netwerkorganisatie die bedrijven verbindt. Ze is ook een spin in het web als het om de Nederlandse bioraffinage gaat. Uit het schema rechts blijkt welke verbindingen het DBC legt. En daar profiteren alle partijen van!

Het DBC wordt volledig gefinancierd door haar leden en gesteund door haar geassocieerde leden. Geassocieerde leden zijn organisaties die actief zijn in de biobased economy, bijvoorbeeld in andere industriële sectoren (zoals de chemiesector), de financiële sector, overheid, wetenschap of vanuit NGO’s. Geassocieerde leden worden bijvoorbeeld gevraagd om mee te denken over thema’s of ontwikkelingen.

Onze activiteiten

Het Dutch Biorefinery Cluster ondersteunt bedrijven in hun ambities via vier typen activiteiten:

  1. Inspiratie en kennisuitwisseling
  2. Communicatie en disseminatie
  3. Positionering en agendering
  4. Projecten

Lees hier meer over wat het DBC doet