Onze ambitie en voorgestelde oplossingsrichtingen m.b.t. dit thema

Opschaling van innovaties vereist het oplossen van een aantal kern-knelpunten via

  • Incentives gericht op beperking van het gebruik van fossiele bronnen, verhoging van het aandeel biobased in producten en realisatie van CO2 emissies door ketensamenwerking en support voor opschaling.
  • Meer kennis en expertise bij de financiële sector over ontwikkelingen in biobased chemicaliën en materialen
  • Focus op kleinschalige (regionale) en grootschalige opschaling van innovatieve technologieën en concepten
  • Sectoroverschrijdende uitwisseling van kennis en ervaring
  • Een missiegedreven systeembenadering: alle vereiste elementen organiseren (bv. Supply chain, infrastructuur, recycling, marktprikkels, ...)
wind

Using less, and especially getting more out of your raw materials. That is key for a circular economy. A good example is Avebe, investing heavily in innovation and creating market value for every part of the potato.
It is the mission of the Dutch Biorefinery Cluster to help our members to bring more sustainable and economic value to biomass. Through connecting knowledge, skills and resources!

Het benutten van alle kansen die een circulaire economy biedt, gaat niet vanzelf. Daarvoor is kennis (cross-sectorale) samenwerking van doorslaggevend belang. Zo draagt het Dutch Biorefinery Cluster bij aan de lokale circulaire economie door het maximaal terugwinnen en (her)gebruiken van nutriënten, eiwitten, water, vezels etc. Eén van de succesvoorbeelden is het gebruik van agrarische reststromen als grondstof in de papierindustrie.

Circular economy is more than reuse and recycling! Resource efficiency includes the total valorisation of our valuable raw materials. A good example is Cosun Biobased Experts, using every part of the sugar beet. Their innovative solutions are a real step towards a circular economy and a sustainable future. It is the mission of the Dutch Biorefinery Cluster to help our members to bring more sustainable and economic value to biomass. Through connecting knowledge, skills and resources!

Innoveren doe je samen. Dat is het credo van Avebe volgens Gerard ten Bolscher in zijn interview aan Change Inc. Het benutten van alle kansen die een biobased economy biedt, gaat namelijk niet vanzelf. Daarvoor zijn zaken als kennis, (cross-sectorale) samenwerking en vertegenwoordiging van doorslaggevend belang. Precies deze handschoen heeft het Dutch Biorefinery Cluster in 2010 opgepakt. Concreet ondersteunen we onze leden bij het delen van lessons learned, visies en technologieën. Hierdoor komen innovaties sneller tot stand.

#duurzaamheid #kennisdelen #samenwerken #biobasedeconomy

Cellulose fibres are a fastest growing material within the textiles market. Also within packaging they are the most widely used material. Functionalisation opens even a wider range of packaging opportunities, when specific intrinsic barrier properties are created. Assisted by Findest™ the Biobased Circular Business platform performed an inventory on how cellulose can be functionalised in such a way that it can be used for packaging with excellent barrier properties: The results of six promising concepts can be found here: https://lnkd.in/gfEm89c

#cellulose #sustainablepackaging #biobasedmaterials #circularity

See how FrieslandCampina aims to be at the forefront of sustainability, through green energy from wind, solar and manure, sustainable sourcing and using recyclable packaging. This is how they nourish a better planet.

#sustainability #sustainable #packaging #greenenergy

Een echt circulaire landbouw in Nederland met economische impact in de regio! Daar werkt Institute for Sustainable Process Technology aan in samenwerking met AvebeCosun Beet CompanyFrieslandCampina en Royal Agrifirm Group.

#circulareconomy #circulariteit #duurzaamheid #nutrientkringloop

Innovatie en marktwaarde: kernwaarden voor een duurzame en toekomstbestendige industrie. Lees het interview met Bert Jansen van #Avebe in het Agrarisch Magazine!

De betrokkenen

Andere betrokken stakeholders: