Annita Westenbroek heet de deelnemers welkom en introduceert het Dutch Biorefinery Cluster als samenwerkingsverband tussen industriële partners dat tot doel heeft zijn leden te helpen om biomassa op duurzame wijze vollediger tot economische waarde te brengen door kennis, kunde en middelen van bedrijven te verbinden. De leden van het DBC verwerken een groot deel van de beschikbare Nederlandse biomassastromen en werken 'van land tot klant’.

Klik hier om door te praten met Annita

Ferdinand Kiestra – verantwoordelijk voor innovatie bij Waterschap Aa & Maas – confronteert de zaal met de (gevolgen van) droogte die ons land de laatste jaren zomers treft. De economische schade daarvan bedraagt miljarden euro’s. Het Nederlandse watersysteem, de waterketen en de governance: alles is verbonden. Een watertransitie is nodig om een nieuwe praktijk in te richten, met nieuwe coalities en andere regels en rollen. Een voorbeeld: is directe drinkwaterwinning uit RWZI-effluent mogelijk? In Emmen doen veertien partners onderzoek: de ultieme waterfabriek!

Klik hier om door te praten met Ferdinand

Ambities en uitdagingen vanuit DBC-bedrijven

Waterrotonde Eerbeek – een initiatief van Industriewater Eerbeek en vier lokale papierbedrijven – ambieert jaarlijks 4,5 miljoen m3 water in een gesloten systeem te hergebruiken, zodat de papierbedrijven in hun eigen waterbehoefte voorzien en nauwelijks nog grondwater nodig hebben: een innovatie die de (water)footprint van de sector aanzienlijk verlaagt. William Suijkerbuijk is initiatiefnemer en projectleider. Hij vertelt over uitdagingen ‘PFAS en plastics in het water, de voorgenomen sluiting van papierfabriek De Hoop’ en de succesfactoren: ‘de papiersector is zich bewust van de urgentie, gelooft in oplossingen en het onderling vertrouwen is groot’.

Klik hier om door te praten met William

Kees van der Voort Maarschalk, technoloog op de R&D-afdeling van Avebe, zoomt in op de alsmaar groeiende wereldbevolking en vertelt hoe Avebe eraan bijdraagt dat al die mensen te eten hebben. ‘Er is simpelweg te weinig water beschikbaar om iedereen van voedsel te voorzien dat is gebaseerd op dierlijke eiwitten: in 2050 is iedereen op z’n minst flexitariër. Avebe maakt die ontwikkeling met plantaardige eiwitten mogelijk, want het watergebruik van aardappelen is relatief laag.’ Avebe ligt op schema voor de 2030-klimaatdoelstellingen (onder meer dankzij geïntegreerde fabrieken waar cascadering en hergebruik sleutelwoorden zijn), maar worstelt met de hoge zoutconcentraties in het effluent.

Klik hier om door te praten met Kees

Chris Dotremont (FrieslandCampina) gaat in op waterschaarste en watercascadering. Met een flink aantal productielocaties in de Benelux vormen droge zomers en verzilting een behoorlijk risico voor de zuivelgigant. ‘Water wordt beschouwd als iets dat er altijd is, de prijs ervan is eigenlijk te laag’, aldus Chris. ‘We willen de stap zetten naar circulaire fabrieken en het water dat we gebruiken dusdanig zuiveren dat het terug de natuur in kan. Het FrieslandCampina-innovatiecentrum speelt een belangrijke rol bij de realisatie van deze ambities, want ‘het is niet de vraag of, maar veel meer de vraag wanneer beschikbaarheid van water werkelijk een levensgroot probleem wordt’.

Klik hier om door te praten met Chris

De bijdrage van Johan Raap (procestechnoloog bij Cosun) staat in het teken van de uitdagingen wat betreft (verder) waterhergebruik en de reductie van de waterinname bij de productie van voedingsmiddelen. Hij vertelt: ‘waterhergebruik klinkt geweldig, maar het is zeker technologisch een uitdaging om het juiste voedingswater te maken voor het (voedingsmiddelen)proces, maar ook voor wat betreft de effecten op de ionenbalans.’ Johan laat zien dat de stijging in onttrekking van grondwater van de laatste decennia met name op het conto van drinkwater en irrigatiedoeleinden kan worden geschreven en geeft aan blij te zijn met het verbod op microplastics: ‘die gaan we bij Cosun vervangen door een plantaardige variant’.

Klik hier om door te praten met Johan