Watervalorisatie

Proceswater van de agro-food en papierindustrie is een sterk geconcentreerde oplossing van diverse organische componenten. Huidige waterzuiveringsinstallaties zijn gericht op het leveren van schoon water, en converteren alle inhoudsstoffen tot onschadelijke componenten.

In de toekomst zal de waterzuivering worden vervangen door een watervalorisatie, die afzonderlijke waardevolle componenten isoleren en hiermee de interne waterkringloop verder sluiten.

 

Symbiosecases

DBC heeft een overzicht gemaakt van succesvolle en minder succesvolle symbiose cases. In elk van de cases zijn de kansen, besparingen en belemmeringen op een rijtje gezet.
U vindt deze cases onder Circulariteit.
 
 
 
DBC inspiratieevent 8 februari 2017: Water en bioraffinage