Belangrijke rol die natuur speelt in CO2 balans verdient veel meer aandacht

Publicatiedatum: 16-08-2016

De Olympische Spelen zijn geopend met extra aandacht voor de klimaatverandering. Elke sporter plantte tijdens de openingsceremonie in Rio de Janeiro symbolisch een boomzaadje. Want het planten van bomen is de makkelijkste, goedkoopste en snelste manier om klimaatverandering tegen te gaan. 

artikel in Financieel Dagblad

En dit is vooral ook voor Nederland heel belangrijk: De tijdens de openingsceremonie vertoonde film liet zien dat bij een wereldwijde temperatuurstijging van meer dan 2°C ook een groot deel van Nederland onder water zal komen te liggen. Klimaatverandering, CO2-emissiereductie en recycling zijn dan ook dé onderwerpen die onze toekomst zullen bepalen en die een belangrijke rol dienen te spelen in het politieke beleid.

Het huidige klimaatbeleid in Nederland is echter vooral gericht op het significant terugdringen van CO2-emissies. Daarbij wordt helaas vooralsnog uitsluitend gekozen voor energiebesparing, het gebruik van CO2-vrije energie (zon, wind) of het afvangen en opslaan van CO2 (CCS).

De enorm belangrijke rol die de natuur speelt in de CO2-balans verdient wat ons betreft veel meer aandacht. Net als nu in Rio. In een gezond ecosysteem zijn CO2-opname en CO2-uitstoot namelijk in balans. CO2 wordt opgenomen en vastgelegd in de natuur: bossen, planten, gewassen. En CO2 wordt uitgestoten door afbraak en verbranding en door mens en dier.

Er liggen grote kansen in natuurlijke CO2-opslag. Nederland heeft dan wellicht geen grote arealen beschikbaar, maar juist wel een bijzonder groeizaam klimaat én gronden met een zeer hoge productiviteit. Tezamen met de grote kennis van land- en bosbouwsystemen is juist Nederland in staat om een grotere CO2-opname op economische wijze te realiseren. Een hoogproductieve landbouw, meer bewust groen in de bebouwde omgeving en duurzaam productief bosbeheer. Zorgen dat we gewassen blijven kweken met een hoge waarde en waarvan alle componenten een nuttige bestemming krijgen. Dat is de meest effectieve en economische wijze om CO2 vast te leggen. En hoe langer deze CO2 in planten vastgehouden blijft hoe beter.

Dus niet verbranden of composteren, maar materialen waar mogelijk op efficiënte, veilige en hygiënische wijze hergebruiken. Want hoe langer 'biobased' materialen behouden blijven, hoe meer waarde ze leveren, hoe langer CO2 gebonden blijft en des te kleiner het beroep dat we moeten doen op nieuwe natuurlijke grondstoffen.

Cross-sectorale samenwerking tussen verschillende industrieën is hiertoe van cruciaal belang. Een samenwerking tussen alle relevante sectoren met het oog op een circulaire economie. Dit kan met name gestimuleerd worden door het opzetten en erkennen van een systeem dat de CO2-bijdrage van biogrondstoffen meeneemt over alle schakels van de biobased waardeketen. Hierbij is vooral de overheid aan zet.

Biogrondstoffen bieden dé mogelijkheid om onze klimaatdoelen op duurzame én economische wijze te behalen. We hebben de grondstoffen en we hebben de kennis.

Nederland hoeft niet onder water te lopen. Dat is nog meer goed nieuws uit Rio.

 

Agnes van Ardenne en Annita Westenbroek

Reageer op dit bericht

Naam
E-mailadres
Schrijf uw bericht...