Sluiten van de mineralenkringloop

Grootschalige import van biomassa in de vorm van veevoer geeft Nederland een mineralenoverschot. Verdere toename van biomassagebruik voor energievoorziening en basischemicaliën zal dit probleem vergroten.

Technologieën moeten worden ontwikkeld en geïmplementeerd om de mineralen Stikstof, Fosfor en Kalium terug te winnen uit natte processtromen en opnieuw als nutriënten te kunnen benutten.
 
Voor het daadwerkelijk sluiten van de mineralenkringloop is het van belang dat nieuwe mineralenconcepten i.s.m de akkerbouwsector worden ontwikkeld en getest.
Informatie over de wensen van de akkerbouwsector vindt u op de pagina 'Sluiten van de mineralenkringloop'.
 
Het Dutch Biorefinery Cluster is tevens lid van het Nutriëntenplatform, om hiermee de aandacht voor fosfaatrecycling te verhogen, en de wettelijke beperkingen op gebruik van nieuwe mineralenconcepten weg te halen.