APC
initiatief

Zien we mest als een continue kostenpost of als een waarde(n)volle grondstof? Optimale economische mestvalorisatie is cruciaal voor het realiseren van een circulaire economie. Zoveel is zeker. Waarde toevoegen en waardevolle producten maken is de enige duurzame route. De voornaamste succesfactoren daarbij zijn de wil om samen te werken, voldoende schaal, het blijven ontwikkelen van waardevolle producten uit mest en marktontwikkeling. En dat vraagt op zijn beurt lef, coöperatieve kracht en oog voor de lange termijn.

Elke grote verandering begint met een eerste stap. Het gaat om de actie! Het DBC daarom acties en handelingsperspectieven in beeld gebracht op touw gezet voor overheid en bedrijfsleven. U kunt deze lezen in het position paper Mestvalorisatie.

 

Meer informatie vindt u hier.