DocumentenMest-, slib- en digestaatvalorisatie

Plantbeschikbaar koper en zink in de Nederlandse landbouwbodem
28 december 2019
DBC strategie 2018-2022
14 augustus 2018
DBC inspiratiedag 23 maart 2018 - Bodem en Mineralen
10 mei 2018
Bodem in Zicht
micronutriënten vertonen zorgwekkende dalende trend
5 september 2017
Voel de circulariteit en word eigenaar van de toekomst
Green Deal Nieuws
11 februari 2017
Eindpresentatie valorisatie aerobe biomassa en anaeroob digestaat
9 december 2016
DBC flyer Creating circular values - NL
31 oktober 2016
manifest ‘Organische stof: leven in de Nederlandse bodem’
26 oktober 2016
Belangrijke rol die natuur speelt in CO2 balans verdient veel meer aandacht
Financieel Dagblad
16 augustus 2016
Biobased: circulair en CO2-neutraal
Agro&Chemie
25 mei 2016
Hergebruik begint niet bij het afval
Green Deal Nieuws
11 februari 2016
Biobased Economy gaat eigenlijk heel goed
Biobased Press
18 januari 2016
Dutch Biobased Industries Event
3 december 2015
Grondstoffenprobleem groter dan energieprobleem
Groen Gas NL
2 november 2015
DBC publiceert mestvalorisation paper
4 september 2015
Markt voor Mest
1 september 2015
Deep Dive sessie Mestvalorisatie
29 januari 2015
De beren zijn niet zo groot
Green Deal Nieuws
10 december 2014
PBE en DBC: energie en chemie hebben elkaar nodig
Agro&Chemie
26 november 2014
Farming for non-farmers brengt chemie en agrosector bij elkaar
11 augustus 2014
Antirimpelcrème uit mest?
Agro&Chemie
4 augustus 2014
Farming for non farmers
26 juni 2014
Biobased beloften
Chemie Magazine
15 januari 2014