APC
initiatief

Mest-, slib- en digestaatvalorisatie

Zien we mest, slib of digestaat als een continue kostenpost of als een waarde(n)volle grondstof? Optimale economische valorisatie van deze reststromen is cruciaal voor het realiseren van een circulaire economie. Zoveel is zeker. Waarde toevoegen en waardevolle producten maken is de enige duurzame route. Analyse van de samenstelling van deze stromen leerde ons dat ze vol zitten met waardevolle nutriënten, waarvan juist de bodem in Nederlands uitgeput dreigt te raken. Maar hoe creëren we een duurzaam, hygiënisch en economisch kader waarbij deze stromen weer nuttig worden ingezet?

Meer hierover kunt u lezen in ons rapport Bodem in Zicht alsook in het verslag van onze Inspiratiedag 2018 'Bodem en mineralen'.

Specifiek voor de uitdaging van dierlijke mest heeft DBC in 2015 een position paper Mestvalorisatie opgezet.  Meer informatie vindt u hier.