APC
initiatief

Lignocellulose als grondstof

Lignocellulose is een belangrijke grondstof voor vele bestaande toepassingen (o.a. textiel, papier). Ook als bron voor tweede generatie biochemie en biobrandstoffen is de interesse sterk toegenomen.

Technologieën en concepten moeten worden ontwikkeld om nieuwe lignocellulosebronnen op efficiënte wijze te raffineren tot haar afzonderlijke biopolymeren, ten behoeve van huidige en toekomstige toepassingen.