APC
initiatief

Lignocellulose als grondstof

Lignocellulose is een belangrijke grondstof voor vele bestaande toepassingen (o.a. textiel, papier). Ook als bron voor tweede generatie biochemie en biobrandstoffen is de interesse sterk toegenomen. Desondanks blijkt het lastig om de grote variëteit aan vezelrijke reststromen te valoriseren.

Een krachtenbundeling is nodig in het ontwikkelen van technologieën en concepten om te komen tot hoogwaardige materialen en producten waarvoor een duurzame markt is..