Energiezuinige productieprocessen

Een belangrijke uitdaging in het verkrijgen van competitieve biobased producten zijn kosteneffectieve en vooral energiezuinige productieprocessen.

Gezamenlijke identificatie en ontwikkeling van energiezuinige doorbraak-technologieën op het gebied van scheiding en conversie is van groot belang voor een duurzame biobased economy. Binnen het DBC worden gezamenlijk de bedrijfsindividuele scheidingsuitdagingen geanalyseerd en gezocht naar passende technologieën en concepten om deze uitdagingen aan te pakken.

Enkele van deze scheidingsuitdagingen zijn openbaar gemaakt op deze website. Mocht u een innovatieve technologie kennen die kan bijdragen aan het oplossen van deze uitdagingen, neem dan contact met ons op! Via de links onder onderstaande topics komt u bij de detailbeschrijving van de uitdaging.

Avebe: Scalable techniques that recover process salts for reuse from salt-sugar rich wastewater effluent

Cosun: Simple animal feed production techniques from sugar beet leaves by increasing its dry solid content.

FrieslandCampina: Energy reducing technologies in (membrane and FO-MD driven) separation and fractionation tasks for milk processing.

LambWeston: Effective techniques to remove sunflower oil from wastewater streams.

VNP + LambWeston: Techniques to concentrate or recover starch from process water streams.

ActueelEnergiezuinige productieprocessen

Kansen voor waterkringloopsluiting

Hoe zeker is de voorziening van voldoende water van goede kwaliteit in de toekomst? Op de DBC inspiratiebijeenkomst van 29 januari 2019 werd duidelijk dat het cruciaal is na te gaan hoe water bespaard kan worden, door intern hergebruik en/of regionaal gecascadeerd gebruik met buurbedrijven. Gezamenlijk zullen de DBC bedrijven mogelijke technologieën voor waterkringloopsluiting inventariseren. Want wij zijn ervan overtuigd dat een gezamenlijke aanpak cruciaal is om de kansen te benutten en bedreigingen te beteugelen.

0 reacties | Lees meer >