APC
initiatief

Eiwitcascadering

De wereldwijde vraag naar eiwitten voor voeding en veevoer stijgt. 

In Nederland beschikken we over een grote hoeveelheid plantaardige eiwithoudende reststromen. Ook wordt gewerkt aan de teelt van nieuwe eiwitrijke grondstoffen, zoals algen. 

Er is noodzaak tot meer structurele aandacht en collectieve actie om deze duurzame eiwitten te mobiliseren en te zorgen dat de productie de vraag kan bijhouden.

In 2010 is heeft APC in een workshop met de industrie en agrosector een inventarisatie opgesteld van in Nederland beschikbare eiwithoudende agrostromen. Een studie heeft vervolgens uitgewezen dat Rubisco, het meest voorkomende eiwit in deze reststromen, goede toepassingmogelijkheden heeft in zuivere vorm. Belangrijke vraag is of bij isolatie van Rubisco uit reststromen het Rubisco niet beschadigd raakt en functionaliteit verliest. Er zijn vervolgens een tweetal voorstellen rondom eiwitcascadering ingediend bij het TKI Agrofood. Daarnaast houden diverse consortia zich bezig met valorisatie van eiwithoudende reststromen. APC heeft een overzicht opgesteld van industriële consortia op het gebied van eiwitcascadering. Op basis van een analyse van de huidige ontwikkelingen is vervolgens een visiedocument opgesteld. In dit visiedocument worden de aspecten behandeld, die bepalen of eiwitraffinage cases economisch haalbaar zullen zijn, welke voorwaarden noodzakelijk zijn om de stap naar de praktijk te kunnen zetten, en welke stappen vervolgens genomen zouden moeten worden.