Chemische grondstoffen uit suikerbieten

In 2011 heeft het platform APC een businessmeeting georganiseerd waarin een aantal agro- en chemiebedrijven geanalyseerd hebben welke chemische grondstoffen mogelijk efficiënter door een plant zelf kunnen worden geproduceerd, dan door de mens. Kansen bleken er te zijn voor bepaalde aromaten, itaconzuur en barnsteenzuur. De laatste twee verbindingen figureren al jaren op internationale ranglijsten van de meest veelbelovende chemische bouwstenen om biogebaseerde chemicaliën uit te produceren. In een tweede meeting hebben Cosun, DSM, SesvanderHave en WUR vervolgens de business cases doorgerekend voor de huidige productieroute (via witte biotechnologie, productie in China) en de nieuwe (ophoping van itaconzuur in suikerbiet gevolgd door extractie, productie in Nederland). De nieuwe route bleek in vele opzichten veelbelovend en concurrerend te zijn. Op basis van deze resultaten hebben partijen besloten deze procesroute gezamenlijk te gaan ontwikkelen. Zij hebben een TKI-subsidie ontvangen hiervoor. De sterktes van de Nederlandse agro, plantveredeling en chemie zijn in deze businesscase bijeen gebracht. Suikerbiet is het grootste raffinagegewas in Nederland en heeft een zeer hoge opbrengst (25 ton droge stof per jaar per hectare). De Nederlandse suikerbietprocessing (Cosun) behoort tot de modernste van Europa en heeft een sterke biobased ambitie. Deze eigenschappen vormen een excellente uitgangspositie voor het inrichten van biobased productieketens die grondstoffen leveren voor de chemie. SesvanderHave en WUR hebben een zeer goede kennispositie op het gebied van plantveredeling, een sector waarin Nederland eveneens world leading is. En DSM is eveneens koploper op het gebied van ontwikkeling en productie van biobased chemicalien.  

Meer informatie