Nieuwe vezels, mineralen en chemische bouwstenen

Publicatiedatum: 25-10-2014

Uit de kraamkamer van het BIOCAB project zijn diverse concepten geboren, die een belangrijke basis vormen voor een duurzame en competitieve biobased economy. In het BIOCAB project, gecoördineerd door het DBC werkten de papier- en kartonindustrie, de agro-food industrie samen met enkele technologie-onwikkelaars samen aan nieuwe concepten om reststromen uit de agro-food en papierindustrie te valoriseren. Op deze website vindt u de publieke eindrapporten van de BIOCAB deelprojecten BioSyn, BioFib en BioNPK. 

1 juli, na 3,5 jaar, is het innovatieproject BIOCAB afgerond. BIOCAB onderzocht hoe je nuttige stoffen kunt winnen uit biomassa en ze kunt aanwenden voor uiteenlopende producten. BIOCAB werd aangestuurd door het Dutch Biorefinery Cluster. Dit project is opgericht om grondstoffen uit biomassa en natuurlijke afvalstromen te halen. Met als partners universiteiten, bedrijven en landbouworganisaties. BIOCAB werd mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, Pieken in de Delta en de Provincie Groningen.

BIOCAB bestond uit de deelprojecten BioSyn, BioNPK en BioFib. BioSyn had tot doel om op biologische wijze (fermentatie) waardevolle chemicaliën uit rest- en afvalstromen te winnen. BioFib beoogde vezels te ontsluiten uit biomassa. BioNPK richtte zich op de terugwinning van de mineralen stikstof(N), fosfaat (P) en kalium (K) uit reststromen. Die mineralen zouden vervolgens als meststof gedoseerd terug naar de akker kunnen.

De inhoudelijke rapporten van de deelprojecten kunt u downloaden via deze website.

In het eindartikel leest u meer aan de hand van vier interviews over BIOCAB en de deelprojecten, gelardeerd met enkele quotes van deelnemers.

 

Reageer op dit bericht

Naam
E-mailadres
Schrijf uw bericht...