Catchbio

Het CatchBio project ontwikkelt chemisch-katalytische technologieën voor de conversie van (componenten uit) biomassa tot chemische building blocks. Het Dutch Biorefinery Cluster ondersteunt het CatchBio project met het aanleveren van monstermateriaal van reststromen uit de agro-food en papierindustrie.

meer informatie: www.catchbio.com

 

Zie ook de CatchBio films!


Reageer op dit bericht

Naam
E-mailadres
Schrijf uw bericht...