APC
initiatief

Ontwikkeling nieuwe bouwstenen

Planten zijn in staat om bijzondere complexe verbindingen te produceren uit zonlicht, mineralen, CO2 en water. Wanneer we in staat zijn het gehalte aan complexe moleculen in een plant hoog genoeg te maken en manieren vinden om deze moleculen via raffinage te isoleren, biedt deze procesroute belangrijke voordelen ten opzichte van de huidige fossiele en biotechnologische productieroutes. Ten eerste leveren deze gewassen dan meer toegevoegde waarde op, omdat een extra product met hoge economische waarde ge-coproduceerd wordt. Ten tweede wordt flink bespaard op procesenergie die nodig is om deze moleculen via de traditionele routes te produceren. Winst dus in de hele keten, van boer tot producent. 

Plantenveredeling is van groot belang voor deze procesroutes, omdat de specifieke eigenschappen van een gewas bepalend zijn voor de economische waarde en de duurzaamheid. Plantenveredeling kan leiden tot:

  • een maximale opbrengst per eenheid input (land, water, nutriënten, energie)
  • maximale economische waarde per kg gewas 

Zo kan met de winterbiet de opbrengst per hectare met 30% verhoogd worden, waardoor voor dezelfde productie bijna 30% minder grond nodig is. In combinatie met het winnen van complexe moleculen kan dat belangrijke economische en ecologische winst opleveren en de leveringszekerheid van belangrijke grondstoffen verhogen.

APC Business case