BIOCAB - Biorefinery Initiative for Optimal CAscading of Biomass

Het BIOCAB project is op 1 juli 2014 afgerond.

BIOCAB was een samenwerking in de ontwikkeling van technologieën en nieuwe hoogwaardige toepassingen voor de verwerking van (componenten uit) biomassa reststromen: duurzame chemie, nieuwe vezels en waardevolle mineralen.

De inhoudelijke eindrapportages kunt u hier downloaden:

Eindrapport BioSyn   Chemische bouwstenen uit biobased reststromen

Eindrapport BioFib   Vezelcascadering - optimale benutting van lignocellulose

Eindrapport BioNPK   Terugwinnen van mineralen uit biobased reststromen

Eindartikel BIOCAB   BIOCAB - de kraamkamer van de Biobased Economy

Uitvoering

Het BIOCAB project bestond uit 3 inhoudelijke werkpakketten. Het werkpakket BioSyn was gericht op anaerobe vergisting van reststromen tot waardevolle chemicaliën. Werkpakket BioFib beoogde om vezelrijke reststromen te ontsluiten, en vezels te cascaderen tot een scala aan waardevolle toepassingen. Het werkpakket BioNPK was gericht op concepten om mineralen uit reststromen terug te winnen en de mineralenkringloop te kunnen sluiten.

Partners

 • Bioclear: Werkpakketleider Biosyn. 
 • Bumaga BV: Werkpakketleider Biofib
 • Cosun: werkpakketleider BioNPK
 • AVEBE
 • Eska Graphic Board
 • NPSP Composieten
 • Procede
 • Productschap Akkerbouw
 • SCA Suameer
 • Smurfit Kappa Solid Board
 • Rijksuniversiteit Groningen
 • Wageningen UR
 • IMenz

Reageer op dit bericht

Naam
E-mailadres
Schrijf uw bericht...