Bodem en mineralen

De agro-foodbedrijven binnen het Dutch Biorefinery Cluster bemerken dat de bodemkwaliteit achteruit gaat door gebrek aan evenwichtsbemesting. Er worden met de gewassen die zij oogsten namelijk meer nutriënten afgevoerd, dan dat er volgens de richtlijnen weer opgebracht mag worden.

Dit is zichtbaar in de grote hoeveelheid essentiële elementen in de organische reststromen van de betreffende bedrijven, waarin deze micronutriënten concentreren en door wettelijke beperkingen sinds enkele jaren niet weer terug op het land mogen worden gebracht .  De neerwaartse trend in micronutriënten en organische stof in de Nederlandse bodem is zorgwekkend evenals de opwaartse trend van zware metalen in sommige gebieden.

Meer informati vindt u op de pagina 'Sluiten van de mineralenkringloop'.