Kansen voor waterkringloopsluiting

Publicatiedatum: 14-03-2019

Hoe zeker is de voorziening van voldoende water van goede kwaliteit in de toekomst? Op de DBC inspiratiebijeenkomst van 29 januari 2019 werd duidelijk dat het cruciaal is na te gaan hoe water bespaard kan worden, door intern hergebruik en/of regionaal gecascadeerd gebruik met buurbedrijven. Gezamenlijk zullen de DBC bedrijven mogelijke technologieën voor waterkringloopsluiting inventariseren. Want wij zijn ervan overtuigd dat een gezamenlijke aanpak cruciaal is om de kansen te benutten en bedreigingen te beteugelen.

De grotere variatie en amplitude in neerslag door klimaatverandering resulteert in soms te veel en soms te weinig neerslag en heeft daarmee direct effect op voldoende beschikbaarheid van water. Daarnaast speelt het probleem van toenemende verzilting. Hoe zeker is de voorziening van voldoende water van goede kwaliteit in de toekomst?

Op 29 januari 2019 organiseerden DBC, ISPT en KNW een expertmeeting over de urgentie, benodigde focus en aanpak. En over hoe symbiose en samenwerking tussen alle actoren kan worden versterkt. De aan water gerelateerde kosten in de industrie zijn beduidend hoger dan alleen de inkoop van water. Ook aan de afvoer en reiniging van het water zijn kosten verbonden, en bovendien gaat met het afvalwater veel kostbare energie (warmte) en grondstoffen verloren. Maar de echte waarde van water wordt duidelijk wanneer haar beschikbaarheid niet altijd meer evident is. En één dag zonder voldoende goed water zal het bedrijfsleven miljoenen kosten.

Het DBC heeft daarom besloten om na te gaan hoe water bespaard kan worden, door intern hergebruik en/of regionaal gecascadeerd gebruik met buurbedrijven. Gezamenlijk zullen mogelijke technologieën voor waterkringloopsluiting worden geïnventariseerd. Want wij zijn ervan overtuigd dat een gezamenlijke aanpak cruciaal is om de kansen te benutten en bedreigingen te beteugelen.

Het verslag van deze bijeenkomst kunt u hier downloaden.

Reageer op dit bericht

Naam
E-mailadres
Schrijf uw bericht...