Nieuwe concepten voor kunststof-papiercombinaties

Het Platform Agro-Papier-Chemie (APC) initieert brainstormsessies waarin out of the box nagedacht wordt over nieuwe biobased producten. Het Platform APC is een samenwerkingsverband tussen de agrosector en papierindustrie verenigd in het Dutch Biorefinery Cluster enerzijds, en de chemische industrie vertegenwoordigd door VNCI anderzijds.

De agroverwerkende industrie ontdekt biogebaseerde bouwstenen voor polymeren met hele nieuwe functionaliteiten. Door de natuurlijke functionaliteit van gewassen en reststromen te benutten, kunnen materialen met nieuwe eigenschappen worden geproduceerd. Daarnaast bestaat er binnen de papierindustrie veel belangstelling om na te denken over nieuwe (bio)kunststof-papier-gecombineerde materialen of nieuwe verpakkingsconcepten gebaseerd op (bio)kunststof-papiercombinaties.

Tijdens een creatieve sessie hebben bedrijven uit de chemie, kunststofverwerkende en papierproducerende industrie samen met verpakkers, retailers en brand owners gebrainstormd over nieuwe (bio)kunststof/papier-verpakkingsconcepten. Het platform APC organiseerde deze sessie daarom samen met NRK (kunststof- en rubberindustrie) en VMK (kunststof verpakkingsketen).

Thema's die aan de orde kwamen zijn:

  • ontwikkelingen in biobased building blocks
  • behoeftes vanuit retailers en brand owners
  • nieuwe materialen en/of nieuwe concepten

De sessie heeft medio januari 2014 plaatsgevonden.