Materialen én Energie: naar een competitieve hoogwaardige biobased economy

De biobased economy is één van de onderdelen van een duurzame toekomst: het gebruik van plantaardige grondstoffen ten behoeve van chemie, materialen en energie. Vervanging van fossiele brand- en grondstoffen door hernieuwbare is een belangrijke en breed geaccepteerde doelstelling van beleid. Financiële instrumenten kunnen noodzakelijk zijn de aanloop van deze transitie te stimuleren [1]. Het Nationaal Energieakkoord noopt het bedrijfsleven en de overheid om stil te staan bij de beschikbare mogelijkheden om de ambities ten aanzien van de biobased economy te realiseren. Deze notitie, opgesteld door het Platform Bio-Energie en het Dutch Biorefinery Cluster, geeft inzicht in de uitdagingen en de wijze waarop invulling kan worden gegeven aan het Energieakkoord op het punt van het efficiënter benutten van biomassa (cascadering).

Download het position paper

Reageer op dit document

Naam*
E-mailadres*
Organisatie
Schrijf uw bericht...*
* verplichte velden