BioNPK: Mineralen uit biobased reststromen

Winning van mineralen uit industriële reststromen voor hergebruik in de landbouw, om zo te komen tot gesloten kringlopen, kan een zowel duurzame als economisch interessante optie zijn. Of het in een bepaalde concrete situatie tot een economisch aantrekkelijke business case komt is sterk afhankelijk van de omvang van de reststroom, het gehalte aan te winnen mineraal, de opbrengstprijs van het mineraal en de operationele kosten van het proces. Naarmate meer energie- en/of hulpstoffen nodig zijn, zal het proces minder duurzaam en duurder worden.

In het eindrapport van het BioNPK project leest u de resultaten van 4 jaar onderzoek naar diverse mogelijke routes om mineralen terug te winnen uit industriële reststromen.

 

Download Eindrapportage BioNPK

Reageer op dit document

Naam*
E-mailadres*
Organisatie
Schrijf uw bericht...*
* verplichte velden