Vezelcascadering: Optimale valorisatie van lignocellulose

Het BioFib project was erop gericht om de beschikbare lignocellulose in nieuwe en bestaande bronnen beter te benutten zodat er met minder grondstoffen meer waarde kan worden gegenereerd. In het project zijn processen en concepten ontwikkeld om biomassareststromen op zodanige wijze te ontsluiten en te fractioneren dat aanwezige vezels in cascade en volgens het principe van ‘fit for purpose’ toegepast kunnen worden in een scala aan duurzame materialen, duurzame chemie en energie. 

In het Eindrapport kunt u lezen welke interessante inzichten en concepten het project heeft opgeleverd!

Download Eindrapportage BioFib

Reageer op dit document

Naam*
E-mailadres*
Organisatie
Schrijf uw bericht...*
* verplichte velden