Overzicht en positionering bio-aromaten

Overzicht initiatieven rond bio-aromaten

Aromaten zijn organische molekulen met een ringvorminge structuur. Zij worden in de petrochemie ook wel aangeduid als BTX, wat staat voor Benzeen, Tolueen en Xyleen. Benzeen is grondstof voor onder meer polystyreen plastics. Tolueen wordt toegepast als oplosmiddel en toegevoegd aan benzines met hoge octaangetallen. Ortho- en paraxyleen zijn grondstoffen voor de productie van weekmakers, polyester vezels, folies en harsen. Een bekend product dat uit paraxyleen geproduceerd wordt is PET voor frisdrankflessen. Aromaten zijn dus belangrijke grondstoffen voor chemische en polymeerindustrie. De markt voor aromaten groeit met 5-10% per jaar.

Aromaten worden geproduceerd uit aardolie. Sinds enkele jaren neemt het onderzoek naar productie van aromaten op basis van biologische grondstoffen sterk toe, ook in Nederland. Ook de industrie toont toenemende interesse in bio-aromaten. Dit is de aanleiding geweest voor het platform APC om een overzicht op te stellen van de verschillende industriële consortia die zich bezig houden met onderzoek, pilot- en demonstratie activiteiten. Op grond van dit overzicht blijkt dat er ruwweg drie strategieën worden gevolgd voor de productie van bio-aromaten:

  1. Reforming van lignocellulosehoudende reststromen naar brandstoffen, met paraxyleen als bijproduct
  2. Fermentatie van koolhydraatrijke stromen naar isobutanol en vervolgens eveneens naar paraxyleen
  3. Productie van BTX uit lignine

Alle routes hebben nog belangrijke nadelen. Bij route 1 dient er een voldoende grote markt voor de fuels te zijn, aangezien paraxyleen slechts als bijproduct vrijkomt. Route 2 kent een ongunstige theoretische opbrengst en levert veel CO2 als nevenproduct op. Ook de opbrengst van route 3 is laag, waarbij de lignine die niet omgezet kan worden in BTX nog wel in biomethaan kan worden omgezet. Toch heeft route 3 in ieder geval het voordeel dat de grondstof, lignine, al over een ringstructuur beschikt en bovendien in grote hoeveelheden met een lage economische waarde beschikbaar is.

 

Het platform APC volgt de ontwikkelingen en heeft op basis daarvan een state-of-the art overzicht opgesteld. U kunt dit overzicht via onderstaande link downloaden. Dit overzicht (mei 2014) is een update van het hiervoor gepubliceerde overzicht (januari 2014).

Wanneer u over nieuwe informatie beschikt of andere industriële initiatieven kent, voegen wij deze informatie graag aan het overzicht toe. Uw reacties zijn zeer welkom!

 

Download overzicht Bio-aromaten

Reageer op dit document

Naam*
E-mailadres*
Organisatie
Schrijf uw bericht...*
* verplichte velden