DBC en APC overzichts- en positioneringsdocumenten

Voor het behalen van de ambitieuze klimaatdoelstellingen zijn grote stappen en een brede cross-sectorale samenwerking nodig. Een samenwerking tussen alle relevante sectoren in de circulaire biobased economy. Enerzijds gericht op valorisatie van alle Nederlandse biobased grondstoffen, en anderzijds op het invullen van de behoefte aan biobased grondstoffen en materialen, alsook de ontwikkeling van nieuwe markten voor biobased producten.

Het Dutch Biorefinery Cluster en het platform Biobased Circular Business (voorheen APC)  werken aan een gezamenlijke visievorming en positionering t.a.v. de meest relevante onderwerpen in de Biobased Economy.

Hiertoe worden heersende argumenten overwogen, lopende initiatieven in kaart gebracht, en wordt in kaart gebracht of en zo ja welke acties nodig zijn om deze relevante issues beter op de kaart te krijgen, danwel tot ontwikkeling te brengen.

Hiernaast vindt u enkele van deze documenten. Wanneer u onjuistheden, of incompleetheden in deze documenten ontdekt, nodigen we u uit deze met ons te delen.