PHA PolyHydroxyAlkanoaten

Het APC platform heeft een Discussie paper over PHA's opgesteld. PHA’s (PolyHydroxyAlkanoaten), vormen een klasse van biologisch afbreekbare biopolymeren, die de laatste tijd veel aandacht krijgt. PHA’s zijn beter afbreekbaar dan de meeste andere (bio)polymeren, waardoor het voor een aantal toepassingen, waarbij hergebruik of recycling moeilijk is, een mogelijke oplossing is voor de 'end-of-life'-fase.  Het discussiepaper gaat in op de voor- en nadelen van PHA’s en stelt daarbij de vraag “Is er een toekomst voor PHA ontwikkelingen?” centraal. Bij elk van de PHA-initiatieven is het essentieel om een zorgvuldige afweging te maken van de kansen en bedreigingen. In hoeverre geeft betreffende combinatie grondstof-technologie-markt uitzicht op een goede waarde-propositie en business case, en op welke termijn kan marktintroductie plaatsvinden? En last but not least: wie gaat het product naar de markt brengen?

 

PHA Discussion Paper