Biobased Papieradditieven

De papierindustrie is voor 99% biobased. De industrie maakt echter nog veelal gebruik van diverse op fossiele grondstoffen gebaseerde chemicaliën ten behoeve van het proces (e.g. rententiemiddelen, ontschuiming, biocide), of om het product bepaalde functionele eigenschappen te geven (e.g. sterkte, waterafstotendheid, kleur).

Deze proces- en functionele chemicalien kunnen mogelijk gewonnen worden uit planten en plantaardige reststromen.

Zo wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van inulinederivaten, microvezels, plantaardige enzymen en kleurstoffen.

Inmiddels heeft het Kenniscentrum Plantenstoffen initiatieven gehonoreerd om op efficiente wijze duurzame kleurstoffen uit planten te winnen. En ook is in de Biobased Delta een initiatief opgezet om de plantaardige kleurstoffen in de praktijk van het papiermaken te realiseren.