Betrokken organisaties

Kenniscentrum Papier en Karton

Het Kenniscentrum Papier en Karton is een initiatief van de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Papier- en Kartonfabrieken, de VNP. Sinds de oprichting in 1998 is het Kenniscentrum uitgegroeid tot de spil van de kennisinfrastructuur van de (inter)nationale papier- en kartonindustrie.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Het platform Agro-Papier-Chemie wordt ondersteund door de programmadirectie Biobased Economy van het Ministerie van Economische Zaken. Edith Engelen van RVO geeft ondersteuning bijhet organiseren van de bijeenkomsten, en het mobiliseren van het netwerk.

www.biobasedeconomy.nl

Biorenewables Business Platform (BBP)

Het Biorenewables Business Platform (BBP) streeft naar een vervanging van minimaal 30 procent van de behoefte aan fossiele bronnen door groene grondstoffen. Om dit te realiseren richt het platform zich op het identificeren en aanjagen van biobased business initiatieven met een toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie en het scheppen van de juiste kaders voor deze biobased business initiatieven.