Partners

Partners in het DBC zijn verwerkers van primaire plantaardige grondstoffen in de agro-food en papierindustrie.

DBC Bestuur

 

Naast de directe partners in het Dutch Biorefinery Cluster, is het DBC succes te danken aan de medewerking van enkele nauw betrokken organisaties: 

Overige betrokken organisaties