Valorisatie hemicellulose en C5 suikers

De verwachting is dat als de biobased economy in toenemende mate tweede generatie grondstoffen gaat inzetten, er grote hoeveelheden hemicellulose zullen vrijkomen. Ook zijn er nieuwe pulptechnologieën in ontwikkeling voor lokaal geteelde gewassen (o.a. miscanthus). Beide soorten initiatieven leveren een hemicellulose-mengsel dat rijk is aan xylose.

WageningenUR heeft in opdracht van het BCB platform een ‘product tree’ gemaakt van de valorisatie-mogelijkheden van deze hemicellulose-mengsels en C5 suikers die na hydrolyse uit deze stromen kunnen worden verkregen, inclusief een indicatie van marktvolumes, TRL-niveaus, prijzen voor de verschillende producten (zie ook figuur 1).

 

Voor de 2e fase van het project is opdracht gegeven aan Pöyry (Finland) om inzicht geven in welke combinatie van grondstof, verwerkingstechnologie en zuivering nodig is om de mogelijke eindproducten en toepassingen te produceren zodat ze concurrerend kunnen zijn in de markt. De producten en toepassingen zullen worden vergelijken met de huidige fossiele en biobased routes (grondstof / technologie). Verder zal de gewenste en benodigde productieschaal worden overwogen en gerapporteerd worden of marktgroei realistisch is voor bepaalde producten en toepassingen als xylose tegen lagere kosten kan worden geproduceerd dan met de huidige feedstock / technologiecombinaties.

Mocht u meer informatie wensen, of initiatieven kennen die hierin geïnteresseerd zijn dan kunt u contact opnemen met Edith.engelen@rvo.nl.