Co-processing van biogene stromen in naftakrakers

Deze wergroep houdt zich bezig met het omzetten van biogene reststromen in een olie (biocrude) die bijgemengd kan worden in aardolie raffinaderij en/of nafta kraker, als brandstof kan dienen voor opwekking van warmte en elektriciteit of als grondstof voor de productie van chemicaliën kan dienen. Meer informatie kunt u vinden in dit discussion paper