Platform Biobased Circular Business (BCB)

Voor het behalen van de ambitieuze klimaatdoelstellingen zijn grote stappen en een brede cross-sectorale samenwerking nodig. Een samenwerking tussen alle relevante sectoren in de circulaire biobased economy. Enerzijds gericht op valorisatie van alle Nederlandse biobased grondstoffen, en anderzijds op het invullen van de behoefte aan biobased grondstoffen en materialen, alsook de ontwikkeling van nieuwe markten voor biobased producten.

Het platform APC was in 2010 opgericht als initiatief van de VNCI en het DBC. In 2017 is het APC platform gefuseerd met het Biorenewable Business Platform (BBP) tot het Biobased Circular Business plaform.

In 2018 wordt dit platform voorgezeten door het Dutch Biorefinery Cluster.

 

Wie zijn we?

Het platform BCB is een industrieel samenwerkingsverband van bedrijven uit de diverse sectoren in Nederland die actief zijn in de Biobased Economy.

BCB is ontstaan uit een fusie tussen het Agro-Papier-Chemie platform (APC) en het Biorenewable Business platform.

Activiteiten BCB

De activiteiten en resultaten van het Platform BCB kunt u vinden op de nationale Biobased Economy website.

Uit de werkgroepen van het platform Biobased Circular Business komen regelmatig interessante publicaties.

Deze publicaties, alsook die van de voormalige platforms Biorenewable Business Platform en Agro-Papier-Chemie platform kunt u vinden op deze website.

 

APC platform (2010-2017)

Het platform APC wenste de volgende doelen te realiseren:

  • Het gezamenlijk identificeren van nieuwe kansen door het benutten van de synergie tussen de agro, de papier- en chemische industrie.
  • Het gezamenlijk oppakken van activiteiten gericht op het verzilveren van deze kansen: partijen bij elkaar brengen, gezamenlijke kennis en kunde ontwikkelen, business cases uitwerken.
  • Waar de biobased belangen parallel lopen dragen de agro, papier- en chemische industrie dezelfde visie op de biobased economy uit.

 

Visie

De inzet van biomassa levert voor alle sectoren een extra toegevoegde waarde op, zowel op basis van in Nederland geproduceerde biobased grondstoffen en reststromen als geïmporteerde biomassa.  Wij verwachten dat het relatieve belang van biomassa als grondstof voor chemicaliën en materialen sterk zal stijgen de komende decennia.

 

Activiteiten APC

Onderstaand is een overzicht gegeven van de activiteiten en resultaten van het APC. Wanneer u de vetgedrukte onderwerpen aanklikt  vindt u meer informatie: