Over DBC

DBC

Voor de partners in het Dutch Biorefinery Cluster is de circulaire en CO2-neutrale economie een logische stap. Bodemvruchtbaarheid en grondstofzekerheid door geavanceerde recyclingsystemen en hergebruik van nutriënten is een essentiële basis in deze sectoren. Bovendien verwerken zij reeds decennialang plantaardige grondstoffen tot waardevolle food en non-food producten. Maar ook in deze sectoren kan het nóg beter.

Deze tot nu toe onafhankelijke 'groene' ketens zullen in de groeiende Biobased Economy diverse nieuwe producten produceren en daarmee nog meer waarde halen uit de grondstoffen. De ketens zullen daarin met elkaar verstrengelen en gezamenlijk nog meer kringlopen sluiten. Een aantal toonaangevende ondernemingen uit de agrofood-sector en papierindustrie besloten daarom hun krachten te bundelen.

The Dutch Biorefinery Cluster maakt door bundelen van kennis, kunde, faciliteiten en middelen via open innovatie een sprong voorwaarts in het vollediger tot waarde brengen van biomassa.

De Stichting DBC wordt gefinancierd door haar leden en is onafhankelijk van overheidssteun.

 

Lees meer in het  DBC strategiedocument 2018-2022

 

Missie

Het vollediger tot economische waarde brengen van biomassa op een duurzame wijze door verbinden van kennis, kunde en middelen via open innovatie.

 

Ambitie

Concreet streven de partners in the Dutch Biorefinery Cluster naar:

  • Maximaliseren van de toegevoegde waarde per ha / grondstofeenheid
  • Reductie CO2 uitstoot door verduurzaming energievoorziening en energie-efficiënte processen
  • Bijdragen aan lokale circulaire economie
    • Maximale terugwinning en hergebruik van nutriënten
    • Maximale benutting van- en conversie naar eiwitten uit agrarische grondstoffen en reststromen
    • Maximale positieve herbruikbaarheid of recyclebaarheid cellulose-gebaseerde vezels

 

Platform Biobased Circular Business

Voor het behalen van de ambitieuze klimaatdoelstellingen zijn grote stappen en een brede cross-sectorale samenwerking nodig. Een samenwerking tussen alle relevante sectoren in de circulaire biobased economy. Enerzijds gericht op valorisatie van alle Nederlandse biobased grondstoffen, en anderzijds op het invullen van de behoefte aan biobased grondstoffen en materialen, alsook de ontwikkeling van nieuwe markten voor biobased producten.

Het platform APC was in 2010 opgericht als initiatief van de VNCI en het DBC. In 2017 is het APC platform gefuseerd met het Biorenewable Business Platform (BBP) tot het Biobased Circular Business plaform.

In 2018 wordt dit platform voorgezeten door het Dutch Biorefinery Cluster.

lees meer...