Over DBC / BCB

DBC

Voor de partners in het Dutch Biorefinery Cluster is de circulaire en CO2-neutrale economie een logische stap. Bodemvruchtbaarheid en grondstofzekerheid door geavanceerde recyclingsystemen en hergebruik van nutriënten is een essentiële basis in deze sectoren. Bovendien verwerken zij reeds decennialang plantaardige grondstoffen tot waardevolle food en non-food producten. Maar ook in deze sectoren kan het nóg beter.

Deze tot nu toe onafhankelijke 'groene' ketens zullen in de groeiende Biobased Economy diverse nieuwe producten produceren en daarmee nog meer waarde halen uit de grondstoffen. De ketens zullen daarin met elkaar verstrengelen en gezamenlijk nog meer kringlopen sluiten. Een aantal toonaangevende ondernemingen uit de agrofood-sector en papierindustrie besloten daarom hun krachten te bundelen.

The Dutch Biorefinery Cluster maakt door bundelen van kennis, kunde, faciliteiten en middelen via open innovatie een sprong voorwaarts in het vollediger tot waarde brengen van biomassa.

De Stichting DBC wordt gefinancierd door haar leden en is onafhankelijk van overheidssteun.

 

Lees meer in het  DBC strategiedocument 2014-2018

Visie

De  toekomst is aan circulaire, CO2-neutrale en hernieuwbare groene grondstoffen voor elke denkbare toepassing.

De mogelijkheden om biomassa efficiënter en vollediger te benutten zijn enorm. Dit is één van de belangrijkste technologische en commerciële uitdagingen van deze eeuw.

Voor de agrofood-sector en papierindustrie die een substantiële deel van de biomassa verwerken, is hier een sleutelrol weggelegd. 

 

Platform Biobased Circular Business

Voor het behalen van de ambitieuze klimaatdoelstellingen zijn grote stappen en een brede cross-sectorale samenwerking nodig. Een samenwerking tussen alle relevante sectoren in de circulaire biobased economy. Enerzijds gericht op valorisatie van alle Nederlandse biobased grondstoffen, en anderzijds op het invullen van de behoefte aan biobased grondstoffen en materialen, alsook de ontwikkeling van nieuwe markten voor biobased producten.

Het platform APC was in 2010 opgericht als initiatief van de VNCI en het DBC. In 2017 is het APC platform gefuseerd met het Biorenewable Business Platform (BBP) tot het Biobased Circular Business plaform.

In 2018 wordt dit platform voorgezeten door het Dutch Biorefinery Cluster.

lees meer...