Frank van Noord

Chief Innovation Officer Royal Cosun

Gerard ten Bolscher

Managing Director R&D and Innovation Royal AVEBE

Miklas Dronkers

Koninklijke VNP

Hester Maij

Koninklijke FrieslandCampina

Manon Bloemer

VNCI

 

Dirk de Jong

Ministerie LNV