Cosun boekte zeer goed resultaat in 2010 en herschikt de portefeuille

Publicatiedatum: 03 februari 2011

Royal Cosun betaalt een prijs van € 43,00 per ton bieten uit de campagne 2010/11. De uitkering op ‘oude’ aandelen bedraagt daarnaast € 3,00 per ton quotumbieten met 16 % suiker. Het concern heeft in 2010 zijn resultaat verbeterd ondanks lastige oogstomstandigheden en profiteerde van eenmalige baten

 Cosun boekte zeer goed resultaat in 2010 en herschikt de portefeuille

Royal Cosun betaalt een prijs van € 43,00 per ton bieten uit de campagne 2010/11. De uitkering op ‘oude’ aandelen bedraagt daarnaast € 3,00 per ton quotumbieten met 16 % suiker. Het concern heeft in 2010 zijn resultaat verbeterd ondanks lastige oogstomstandigheden en profiteerde van eenmalige baten.

 

De bietenprijs van € 43,00 per ton exclusief BTW is van toepassing voor quotumbieten, bij een gemiddelde winbaarheid en een gemiddeld suikergehalte. De bietenprijs is opgebouwd uit een minimum EU-prijs, de ledentoeslag en suikergehalte- en overige verrekeningen. Ondanks het lagere suikergehalte is de gemiddelde bietenprijs gelijk aan die van de vorige campagne. Dit is te danken aan een € 2,75 hogere ledentoeslag als gevolg van het goede suikerresultaat. Voor surplusbieten geldt een prijs van  € 28,25 (2009/10: € 30,44). Door de lagere suikeropbrengst per hectare (12,6 ton t.o.v. 14 ton in 2009/10) komt de gemiddelde financiële opbrengst per hectare voor de teler op € 3.082,-. De vorige campagne heeft geresulteerd in een record oogst en een dito hectareopbrengst van € 3.252,-.

 

Verkorting ingroeiperiode

Op basis van de resultaten over 2010 is besloten om het onderscheid tussen ‘oude’ en ‘nieuwe’ aandelen met ingang van het boekjaar 2011 op te heffen. De ‘nieuwe’ aandelen deelden nog niet mee in de resultaten van alle activiteiten. De daarvoor gestelde termijn is verkort met zeven jaar. De houders van ‘oude’ aandelen krijgen hiervoor financiële compensatie. Hiermee hebben alle leden van de coöperatie gelijke rechten hetgeen de besluitvaardigheid ten goede komt.

 

Portefeuille

In het derde kwartaal 2010 is het onderzoek gestart om Unifine Food & Bake Ingredients te verkopen. Deze activiteit past minder goed in de gedefinieerde kernactiviteiten die zich richten op het optimaal verwaarden van agrarische grondstoffen. In een andere constellatie kan Unifine zich beter ontwikkelen dan onder de Cosun paraplu. Cosun verkent nu diverse opties en verwacht in het tweede kwartaal van 2011 meer duidelijkheid te kunnen geven over het verloop van dit verkoopproces.

 

Op 1 februari 2011 is bekendgemaakt dat Cosun en Cargill in principe overeenstemming hebben bereikt over de verkoop van de alcoholactiviteiten van Royal Nedalco. Nedalco heeft ruim honderd jaar alcohol gemaakt uit de melasse van de Nederlandse suikerindustrie. Begin 2010 is hieraan een einde gekomen door de sluiting van de alcoholfabriek in Bergen op Zoom. De nieuwe fabrieken in Sas van Gent en Manchester verwerken zetmeel van Cargill. Deze symbiotische relatie en de ambitie van Cargill om te expanderen in de markten waarin Nedalco een sterke positie heeft opgebouwd, gaven aanleiding tot deze stap. Naar verwachting zal de definitieve overeenkomst binnen enkele maanden worden gesloten.

 

Resultaten 2010

Het verwachte netto resultaat van Cosun komt uit op € 110 miljoen (2009: € 59 miljoen), inclusief eenmalige baten uit de verkoop van onroerende zaken. Suiker Unie realiseerde een zeer goed resultaat, hoger dan in 2009, dankzij een hoge afzet en goede prijzen voor zowel quotum- als surplussuiker. Ook het na-ijleffect van de uitstekende campagne 2009/10 droeg hieraan bij.

Met uitzondering van Aviko hebben ook alle overige activiteiten (Sensus, Nedalco, SVZ en Unifine F&Bi) in 2010 operationeel een beter resultaat geboekt. Uit de verkoopprijsonderhandelingen van de vorige oogstperiode was al bekend dat de marges van Aviko in 2010 onder druk zouden staan en dit heeft geleid tot lagere resultaten dan in 2009. SVZ boekte verlies, reden om keuzes in het bestaande assortiment te maken en een reorganisatie door te voeren om de winstgevendheid te herstellen en de onderneming toekomstbestendig te maken.

Bietencampagne 2010/11

Suiker Unie kijkt terug op een bietencampagne waarop extreme weersomstandigheden hun stempel drukten. De raad van beheer heeft daarom begin december een calamiteitenregeling ingesteld om zoveel mogelijk bevroren bieten aan te voeren en te verwerken. De campagne duurde uiteindelijk 125 dagen en werd beëindigd op 16 januari. De twee fabrieken presteerden uitmuntend, zelfs onder de winterse omstandigheden vanaf eind november.

 

Onderstaand overzicht geeft de Nederlandse bietenoogst en bietsuikerproductie over 2010 in vergelijking met die over 2009 (tussen haakjes):

 

Bieten verwerkt (in ton)              5.273.000            (5.730.000)   

Suikergehalte bieten (in %)                  16,8                    (17,7)   

Winbaarheid (index)                            91,1                    (91,8)   

Totale suikerproductie (in ton)        873.000               (992.000)

 

Reageer op dit bericht

Naam
E-mailadres
Schrijf uw bericht...

Overige berichten

November 2020

Maart 2019

Oktober 2018

Mei 2018

Februari 2018

Oktober 2017

Augustus 2016

Juli 2016

Maart 2016

Februari 2016

September 2015

Augustus 2015

Juli 2015

Juni 2015

December 2014

Oktober 2014

Augustus 2014

Juli 2014

Mei 2014

April 2014

Februari 2014

Januari 2014

December 2013

November 2013

Oktober 2013

September 2013

Augustus 2013

Juli 2013

Mei 2013

April 2013

Oktober 2012

Augustus 2012

Juni 2012

Mei 2012

April 2012

Maart 2012

Januari 2012

November 2011

Oktober 2011

September 2011

Augustus 2011

Juni 2011

Mei 2011

April 2011

Januari 2011

December 2010