Bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties tekenen manifest Bio-based Economy

Publicatiedatum: 29 september 2011

Vandaag ondertekenen vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven in Nederland een manifest over de ontwikkeling van de bio-based economy, een economie gebaseerd op het gebruik van hernieuwbare grondstoffen. De ondertekenaars spreken hiermee af op zoek te zullen gaan naar wegen om de economie zo duurzaam en sociaal eerlijk mogelijk te maken. Het manifest benadrukt het belang van de transitie van een fossiele naar een meer bio-based economie. Ook het Dutch Biorefinery Cluster en haar leden ondertekenen het Manifest.

Ook het kabinet erkent het belang van de bio-based economy. Bij de vaststelling van de negen topsectoren heeft het kabinet ‘bio-based’ nadrukkelijk als centraal thema benoemd. Het manifest geeft een aantal hoofdlijnen weer waarop de partijen in de komende drie jaar zullen samenwerken. Na afloop evalueren de partijen de samenwerking en beslissen ze over het al dan niet verlengen van de termijn. Ondertekening van het manifest is geen automatisch bewijs van goed gedrag. Het uiteindelijke succes van dit project zal afhangen van de concrete invulling van de actiepunten.

Bio-based economy biedt Nederland kansen

De partijen stellen in het document vast dat een transitie van fossiele naar hernieuwbare grondstoffen niet eenvoudig zal zijn en in enkele gevallen risico’s met zich mee kan brengten voor mens, natuurlijke ecosystemen, biodiversiteit en klimaat. Duidelijk is echter ook dat de bio-based economy vooral kansen biedt voor het Nederlandse bedrijfsleven, met de ontwikkeling van duurzame producten, gebaseerd op hernieuwbare grondstoffen. Daarmee kan de bio-based economy voor Nederland extra werkgelegenheid creëren en technologie, sociale innovaties en een kennisinfrastructuur helpen ontwikkelen.

De partijen delen de mening dat productie van hernieuwbare grondstoffen voor de bio-based economy nooit ten koste mag gaan van voldoende, veilige en gezonde voeding.

Invoering mag niet alleen voor Nederland gunstig zijn; het moet bijdragen aan vermindering van het huidige energie- en materiaalverbruik per hoofd van de bevolking in met name hoge-inkomenslanden. Verder stellen de ondertekenaars vast dat de inzet van hernieuwbare grondstoffen in de regio van herkomst prioriteit heeft en dat prijsspeculatie zoveel mogelijk moet worden voorkomen. De handelsmarkt moet ondersteund worden met goede regelgeving en duurzaamheidscriteria.

 

Acties

Eerste acties die op basis van dit manifest zijn te verwachten zijn onderzoek naar het verduurzamen van productie- en distributieketens,  - door het ondersteunen van veelbelovende duurzame initiatieven -, verbetering van de kwaliteit van arbeid en scholing en afstemming van opleidingen in onderwijs en wetenschap op de toekomstige bio-based economy. Ook het meedenken over duurzaamheidscriteria, certificering van biomassa, verdere ontwikkeling en handhaving van internationale wet- en regelgeving en maatschappelijke acceptatie van de bio-based economy staan op de agenda. Deze activiteiten zullen door de partijen in wisselende samenstelling ter hand worden genomen.

Reageer op dit bericht

Naam
E-mailadres
Schrijf uw bericht...

Overige berichten

November 2020

Maart 2019

Oktober 2018

Mei 2018

Februari 2018

Oktober 2017

Augustus 2016

Juli 2016

Maart 2016

Februari 2016

September 2015

Augustus 2015

Juli 2015

Juni 2015

December 2014

Oktober 2014

Augustus 2014

Juli 2014

Mei 2014

April 2014

Februari 2014

Januari 2014

December 2013

November 2013

Oktober 2013

September 2013

Augustus 2013

Juli 2013

Mei 2013

April 2013

Oktober 2012

Augustus 2012

Juni 2012

Mei 2012

April 2012

Maart 2012

Januari 2012

November 2011

Oktober 2011

Augustus 2011

Juni 2011

Mei 2011

April 2011

Februari 2011

Januari 2011

December 2010