Staatsbezoek Frankrijk markeert start nauwere samenwerking Cosmetic Valley en Kenniscentrum Plantenstoffen

Publicatiedatum: 18 maart 2016

Staatsbezoek Frankrijk markeert start nauwere samenwerking Cosmetic Valley en Kenniscentrum Plantenstoffen

Het Kenniscentrum Plantenstoffen heeft tijdens een handelsmissie naar Frankrijk een Memorandum of Understanding (MOU) getekend met Cosmetic Valley, het bekende cosmeticacluster in Chartres. De handelsmissie was onderdeel van het staatsbezoek aan Frankrijk, dat Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima aflegden op 11 en 12 maart jongstleden. Het Kenniscentrum Plantenstoffen (KCP) werd bij de ondertekening vertegenwoordigd door managing director dr. Leon Mur; Cosmetic Valley door president Marc-Antoine Jamet, CEO van de LVMH Group, waar onder andere de merken Louis Vuitton, Christian Dior en Kenzo deel van uitmaken. De reeds bestaande samenwerking zal in de komende jaren verder worden uitgebouwd.

 

Innovatieve toepassingen voor cosmetische producten

De cosmetische sector heeft een toenemende vraag naar natuurlijke en nieuwe bioactieve moleculen, zoals kleurstoffen of stoffen die werkzaam zijn tegen veroudering. De Nederlandse tuinbouwsector is met de aanwezige biodiversteit aan plantenstoffen een partner bij uitstek voor de levering van deze natuurlijke stoffen. De Extractenbibliotheek die onlangs operationeel is geworden staat centraal in de samenwerking. 
Cosmetic Valley en KCP zetten zich in om de samenwerking tussen cosmetische bedrijven en tuinbouwbedrijven te stimuleren. Dankzij de open uitwisseling van kennis en ervaring zullen beide partijen profiteren van de samenwerking: Cosmetic Valley door de komst van nieuwe stoffen met innovatieve toepassingen; en de Nederlandse tuinbouwsector als leverancier van plantenstoffen – met een bijbehorend nieuw verdienmodel.

Versterking regionale clusters

De ondertekening van het MOU werd feestelijk beklonken met een handdruk onder het goedkeurend oog van het koninklijk paar, minister Liliane Ploumen van Buitenlandse Handel en de Franse staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Harlem Désir. De partijen zullen elkaar ondersteunen bij het versterken van de regionale clusters Cosmetic Valley en de Greenports in de regio Zuid Holland.
De ondernemingen zijn in beide clusters al sterk gefocust op kennisuitwisseling en innovatie. De samenwerking tussen Cosmetic Valley en het KCP zal dit verder versterken en naar een internationaal niveau tillen. ‘Deze ontwikkeling past perfect in de ambitie en positionering van onze tuinbouwsector, die zich meer en meer richt op de levering van natuurlijke ingrediënten en bioactieve moleculen aan hoogwaardige markten. ‘Het initiëren van cross-sectorale samenwerkingsverbanden en het opzetten van nieuwe ketens is hiervoor een vereiste. De samenwerking met Cosmetic Valley maakt dit nu mogelijk.’ aldus Leon Mur.

Meer informatie:

Dr. Leon A. Mur
leon.mur@plantenstoffen.nl

Websites:
Kenniscentrum Plantenstoffen / Centre of Expertise for Plant Compounds
Cosmetic Valley

Reageer op dit bericht

Naam
E-mailadres
Schrijf uw bericht...

Overige berichten

Kansen voor waterkringloopsluiting14 maart 2019

Hoe zeker is de voorziening van voldoende water van goede kwaliteit in de toekomst? Op de DBC inspiratiebijeenkomst van 29 januari 2019 werd duidelijk dat het cruciaal is na te gaan hoe water bespaard...
Lees meer >

DBC zoekt hogere waarde voor haar reststromen26 oktober 2018

DBC bundelt haar krachten in het zoeken naar en het ontwikkelen van technologieën en concepten om te komen tot hoogwaardige materialen en producten waarvoor een duurzame markt is.
Lees meer >

Verslag DBC inspiratiebijeenkomst Bodem en Mineralen beschikbaar13 mei 2018

De neerwaartse trend in micronutriënten en organische stof in de Nederlandse bodem is zorgwekkend evenals de opwaartse trend van zware metalen in sommige gebieden. Dat is één van de...
Lees meer >

Verslag FuncFrac beschikbaar04 februari 2018

Op 14 november jl. organiseerde DBC i.s.m. ISPT en TKI I&E een bijeenkomst “Functionaliteitgedreven bio-fractioneringstechnologieën”. Op deze dag werden Industriële uitd...
Lees meer >

Bodem in Zicht13 oktober 2017

De concentratie van sporenelementen in de Nederlandse bodem vertoont een zorgwekkende dalende trend. Op bepaalde plaatsen treden inmiddels tekorten op welke zich manifesteren door gebrekziekten i...
Lees meer >