Kansen voor waterkringloopsluiting

Publicatiedatum: 14 maart 2019

Hoe zeker is de voorziening van voldoende water van goede kwaliteit in de toekomst? Op de DBC inspiratiebijeenkomst van 29 januari 2019 werd duidelijk dat het cruciaal is na te gaan hoe water bespaard kan worden, door intern hergebruik en/of regionaal gecascadeerd gebruik met buurbedrijven. Gezamenlijk zullen de DBC bedrijven mogelijke technologieën voor waterkringloopsluiting inventariseren. Want wij zijn ervan overtuigd dat een gezamenlijke aanpak cruciaal is om de kansen te benutten en bedreigingen te beteugelen.

De grotere variatie en amplitude in neerslag door klimaatverandering resulteert in soms te veel en soms te weinig neerslag en heeft daarmee direct effect op voldoende beschikbaarheid van water. Daarnaast speelt het probleem van toenemende verzilting. Hoe zeker is de voorziening van voldoende water van goede kwaliteit in de toekomst?

Op 29 januari 2019 organiseerden DBC, ISPT en KNW een expertmeeting over de urgentie, benodigde focus en aanpak. En over hoe symbiose en samenwerking tussen alle actoren kan worden versterkt. De aan water gerelateerde kosten in de industrie zijn beduidend hoger dan alleen de inkoop van water. Ook aan de afvoer en reiniging van het water zijn kosten verbonden, en bovendien gaat met het afvalwater veel kostbare energie (warmte) en grondstoffen verloren. Maar de echte waarde van water wordt duidelijk wanneer haar beschikbaarheid niet altijd meer evident is. En één dag zonder voldoende goed water zal het bedrijfsleven miljoenen kosten.

Het DBC heeft daarom besloten om na te gaan hoe water bespaard kan worden, door intern hergebruik en/of regionaal gecascadeerd gebruik met buurbedrijven. Gezamenlijk zullen mogelijke technologieën voor waterkringloopsluiting worden geïnventariseerd. Want wij zijn ervan overtuigd dat een gezamenlijke aanpak cruciaal is om de kansen te benutten en bedreigingen te beteugelen.

Het verslag van deze bijeenkomst kunt u hier downloaden.

Reageer op dit bericht

Naam
E-mailadres
Schrijf uw bericht...

Overige berichten

DBC zoekt hogere waarde voor haar reststromen26 oktober 2018

DBC bundelt haar krachten in het zoeken naar en het ontwikkelen van technologieën en concepten om te komen tot hoogwaardige materialen en producten waarvoor een duurzame markt is.
Lees meer >

Verslag DBC inspiratiebijeenkomst Bodem en Mineralen beschikbaar13 mei 2018

De neerwaartse trend in micronutriënten en organische stof in de Nederlandse bodem is zorgwekkend evenals de opwaartse trend van zware metalen in sommige gebieden. Dat is één van de...
Lees meer >

Verslag FuncFrac beschikbaar04 februari 2018

Op 14 november jl. organiseerde DBC i.s.m. ISPT en TKI I&E een bijeenkomst “Functionaliteitgedreven bio-fractioneringstechnologieën”. Op deze dag werden Industriële uitd...
Lees meer >

Bodem in Zicht13 oktober 2017

De concentratie van sporenelementen in de Nederlandse bodem vertoont een zorgwekkende dalende trend. Op bepaalde plaatsen treden inmiddels tekorten op welke zich manifesteren door gebrekziekten i...
Lees meer >

Symbiose in het publieke en private domein08 oktober 2017

Dé uitdagingen van de industrie voor de komende jaren zijn een significante energie- en waterbesparing, CO2- emissiereductie en materiaal-efficiëntie. Die besparingen vragen om grote veran...
Lees meer >