Kansen voor waterkringloopsluiting

Publicatiedatum: 14 maart 2019

Hoe zeker is de voorziening van voldoende water van goede kwaliteit in de toekomst? Op de DBC inspiratiebijeenkomst van 29 januari 2019 werd duidelijk dat het cruciaal is na te gaan hoe water bespaard kan worden, door intern hergebruik en/of regionaal gecascadeerd gebruik met buurbedrijven. Gezamenlijk zullen de DBC bedrijven mogelijke technologieën voor waterkringloopsluiting inventariseren. Want wij zijn ervan overtuigd dat een gezamenlijke aanpak cruciaal is om de kansen te benutten en bedreigingen te beteugelen.

De grotere variatie en amplitude in neerslag door klimaatverandering resulteert in soms te veel en soms te weinig neerslag en heeft daarmee direct effect op voldoende beschikbaarheid van water. Daarnaast speelt het probleem van toenemende verzilting. Hoe zeker is de voorziening van voldoende water van goede kwaliteit in de toekomst?

Op 29 januari 2019 organiseerden DBC, ISPT en KNW een expertmeeting over de urgentie, benodigde focus en aanpak. En over hoe symbiose en samenwerking tussen alle actoren kan worden versterkt. De aan water gerelateerde kosten in de industrie zijn beduidend hoger dan alleen de inkoop van water. Ook aan de afvoer en reiniging van het water zijn kosten verbonden, en bovendien gaat met het afvalwater veel kostbare energie (warmte) en grondstoffen verloren. Maar de echte waarde van water wordt duidelijk wanneer haar beschikbaarheid niet altijd meer evident is. En één dag zonder voldoende goed water zal het bedrijfsleven miljoenen kosten.

Het DBC heeft daarom besloten om na te gaan hoe water bespaard kan worden, door intern hergebruik en/of regionaal gecascadeerd gebruik met buurbedrijven. Gezamenlijk zullen mogelijke technologieën voor waterkringloopsluiting worden geïnventariseerd. Want wij zijn ervan overtuigd dat een gezamenlijke aanpak cruciaal is om de kansen te benutten en bedreigingen te beteugelen.

Het verslag van deze bijeenkomst kunt u hier downloaden.

Reageer op dit bericht

Naam
E-mailadres
Schrijf uw bericht...

Overige berichten

Zweedse technologie ontmoet Nederlandse uitdagingen02 november 2020

Op 2 november vond een matchmaking plaats tussen Nederlandse bedrijven met reststromen en Zweedse Cleantech-bedrijven. In veertig 1-op-1 sessies tussen 15 bedrijven zijn vele matches gerealiseerd...
Lees meer >

Resource sharing in de industrie: Östergötland toont grote besparingen06 november 2019

Hoeveel procent van de tijd staat je auto stil? En hoeveel minuten per jaar gebruik je je grasmaaier of je accuboormachine? Toch willen we er allemaal zelf één hebben of liever meer. Dit...
Lees meer >

Waterhergebruik04 november 2019

Water is zo vanzelfsprekend, dat we er weinig bij stil staan. Totdat het water schaars wordt, zoals in de zomer van 2018. Op de Waterfabriek bijeenkomst op 31 oktober stond de vraag centraal hoe drink...
Lees meer >

DBC zoekt hogere waarde voor haar reststromen26 oktober 2018

DBC bundelt haar krachten in het zoeken naar en het ontwikkelen van technologieën en concepten om te komen tot hoogwaardige materialen en producten waarvoor een duurzame markt is.
Lees meer >

Verslag DBC inspiratiebijeenkomst Bodem en Mineralen beschikbaar13 mei 2018

De neerwaartse trend in micronutriënten en organische stof in de Nederlandse bodem is zorgwekkend evenals de opwaartse trend van zware metalen in sommige gebieden. Dat is één van de...
Lees meer >