YouTube

YouTube

Alle films die in opdracht van het DBC zijn gemaakt, zijn te vinden op het YouTube-kanaal van het DBC.

Nieuw Prinsenland

Agro & Food Cluster Nieuw Prinsenland is de volledige naam van de nieuwste gebiedsontwikkeling in West-Brabant. Het gebied zal zich stapsgewijs ontwikkelen tot een knooppunt voor glastuinbouwbedrijven en bedrijven specifiek  in de agro- en foodsector en daaraan gelieerd. Agro & Food Cluster Nieuw Prinsenland is een gezamenlijk initiatief van Suiker Unie en de Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij.