Rapporten & artikelen

Rapporten & artikelen

Overzicht vezelrijke reststromen DBC leden
26 oktober 2018
Marktpotentieel van hemicellulose-applicaties
BCB Pöyry report - executive summary
22 juni 2018
Bodem in Zicht
micronutriënten vertonen zorgwekkende dalende trend
5 september 2017
APC Discussion Paper PolyHydroxyAlkanoaten (PHA)
15 juni 2016
APC Position Paper Lignin valorisation
The importance of a full value chain approach
1 juni 2016
Oud papier als grondstof in de Biobased Economy?
2 december 2015
Update bio-aromaten November 2015
2 december 2015
APC visiedocument Eiwitvalorisatie nov 2015
22 november 2015
APC Position Paper Bioaromaten
22 november 2015
Markt voor Mest
1 september 2015
Eindrapport BioSyn (BIOCAB)
Chemische bouwstenen uit biobased reststromen
24 oktober 2014
Eindrapport BioFib
Vezelcascadering: optimale benutting van lignocellulose
24 oktober 2014
Eindartikel BIOCAB
De kraamkamer van de Biobased Economy
24 oktober 2014
Eindrapport BioNPK
geavanceerde technologieën voor mineralenterugwinning uit biobased reststromen t.b.v. het sluiten van de mineralenkringloop
15 december 2013
Strategie voor een groene samenleving
Biomaterialen, drijfveer voor de biobased economy
3 december 2013
Cosun: the unbeatable beat
29 augustus 2013
Literature study on the properties of Rubisco
1 juli 2012
Samenvattend verslag 'More to cellulose than meets the eye
DBC en KCPK
1 februari 2012
Boekje "Kansen voor de agrosector in de bio-economie
Argo & Co Brabant
1 januari 2012
Agrosector gaat chemie ontmoeten
Nieuwe Oogst
24 december 2011
Boek "De Biobased Economy in Noord-Nederland"
NOM
1 december 2011
Routekaart NRK
1 december 2011
Cellulose - Een eindeloze bron van mogelijkheden
Biobased Economy / WageningenUR
1 oktober 2011
Cellulose - Een eindeloze bron van mogelijkheden
Biobased Economy / WageningenUR
1 oktober 2011
Welke mineralen passen bij de akkerbouw?
8 juni 2011
Het tweede leven van een aardappelschil
MetroHolland
25 mei 2011
Naar groene chemie en groene materialen
Kennis- en innovatieagenda voor de biobased economy
1 april 2011
Naar de kern van de bio-economie - de duurzame beloftes van biomassa in perspectief
Rathenau rapport
1 maart 2011
LTO zet in op sluiten kringlopen
Nieuwe Oogst
4 december 2010
AgentschapNL zet in op groene grondstoffen, Makelen en Schakelen in de Biobased Economy
Energiegids
1 oktober 2010
Position Paper EiwitcascaderingEU Landbouwbeleid en de Beschikbaarheid van Groene GrondstoffenGMO en de Biobased EconomyBiobased Economy MagazineBijlage Innovatiecontract BBE: Workpackage Geïntegreerde Bioraffinage
Ministerie van EL&I
Projecten in de TERM Bioraffinage Agentschap NLSER advies Biobased Economy - Noord NederlandVoor rapporten over fosfaatbeschikbaarheid en - recycling