Expertmeeting Fosfaat in Balans

Op 22 juni 2011 vond de de Expertmeeting 'Fosfaat in Balans plaats in Doesburg. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door het Dutch Biorefinery Cluster i.s.m. InnovatieNetwerk, Courage en Kiemkracht  

Aanleiding voor de bijeenkomst is het uitkomen van het rapport ‘The phosphate balance’, dat de dringende noodzaak beschrijft om de fosfaatkringloop verder te sluiten.

In de Expertmeeting is de uitkomst van het rapport toegelicht. Tevens hebben experts van DHV en WageningenUR inzicht gegeven in de technologische stand van zaken op het gebied van fosfaatwinning uit respectievelijk waterige en vaste reststromen. 
 
Het uiteindelijke doel is om met de resultaten van de bijeenkomst gezamenlijk concrete acties op te stellen die het verder sluiten van de fosfaatkringloop mogelijk moeten maken.
 
  • Meer details kunt u vinden in de agenda
  • Via onderstaande links kunt u de presentaties van deze bijeenkomst downloaden
  • Het rapport ‘The phosphate balance’ kunt u downloaden op de site van het InnovatieNetwerk
  • Overige informatie en rapporten kun u hier vinden