Media

Overzichts- en positioneringsdocumenten

Voor het behalen van de ambitieuze klimaatdoelstellingen zijn grote stappen en een brede cross-sectorale samenwerking nodig. Een samenwerking tussen alle relevante sectoren in de circulaire biobased economy. Enerzijds gericht op valorisatie van alle Nederlandse biobased grondstoffen, en anderzijds op het invullen van de behoefte aan biobased grondstoffen en materialen, alsook de ontwikkeling van nieuwe markten voor biobased producten.

Het Dutch Biorefinery Cluster en het platform Agro-Papier-Chemie werken aan een gezamenlijke visievorming en positionering t.a.v. de meest relevante onderwerpen in de Biobased Economy.

Hiertoe worden heersende argumenten overwogen, lopende initiatieven in kaart gebracht, en wordt in kaart gebracht of en zo ja welke acties nodig zijn om deze relevante issues beter op de kaart te krijgen, danwel tot ontwikkeling te brengen.

Hiernaast vindt u enkele van deze documenten. Wanneer u onjuistheden, of incompleetheden in deze documenten ontdekt, nodigen we u uit deze met ons te delen.

Overige informatie en documenten

Door op de items in de lijst hiernaast te klikken of één van de bijbehorende items in het menu hierboven te selecteren, kunt u inzage krijgen in alle publicaties, films en documenten die in opdracht van of in samenwerking met het DBC tot stand zijn gekomen.

Tevens zijn hier overige relevante rapporten en persberichten te downloaden, worden succesvolle bioraffinage-projecten bij onze partners toegelicht en kunt u impressies vinden van de events die door het DBC zijn georganiseerd.