Sappi Maastricht

Hoogtechnologisch papier maken

Sappi Maastricht BV is onderdeel van Sappi Limburg, een samenvoeging met het Belgische Sappi Lanaken.

In Maastricht wordt sinds 1850 papier gemaakt. De oorspronkelijke, ambachtelijke en arbeidsintensieve productie evolueerde tot een hoogtechnologisch proces. De drie P’s (people, planet en prosperity) zorgen voor een evenwichtige bedrijfsvoering waarin mens, milieu en meerwaarde centraal staan. Zorg voor milieu en duurzaamheid zijn een vanzelfsprekendheid.

Sappi Maastricht beschikt over een eigen afvalwaterzuivering, zorgt voor hergebruik van reststoffen en restwarmte en streeft continu naar het verminderen van het gebruik van water en energie. Sappi heeft de grootste zorg voor de veiligheid, gezondheid en het welbevinden van haar medewerkers. Door continue verbeterprocessen en productinnovatie handhaaft zij haar concurrerende positie en waarborgt zij de kwaliteit van haar producten.

In Maastricht wordt grafisch papier en karton gemaakt tot 400 g/m2. Dit papier vindt zijn toepassing in hoogkwalitatief drukwerk.

Adresinformatie:
Biesenweg 16
6211 AA Maastricht
T: 043-3822222