Parenco

Duurzaam waarde creëren

Parenco kent een lange traditie van papier maken. Zij creëert waarde door op de meest duurzame manier vezels te transformeren tot kwalitatief hoogwaardige producten.

Dat betekent in de eerste plaats inderdaad papier produceren: voor Parenco is dat magazinepapier. Maar het betekent ook (plannen maken voor) het verwerken van afvalstromen voor duurzame toepassingen.

Duurzaamheid is Parenco’s tweede natuur: recycling van oudpapier is productontwikkeling op hoog niveau. De afvalstromen van Parenco worden maximaal benut. Parenco genereert met een eigen afvalwaterzuivering- en biomassa-installatie haar eigen groene energie en is voortdurend op zoek naar effectieve en duurzame oplossingen die bijdragen aan een beter milieu.

Het papier van Parenco is van continue hoge kwaliteit, waardoor de producten garant staan voor ideale loopeigenschappen en optimale bedrukbaarheid van reclamedrukpapier voor haar klanten. Ze maakt gebruik van moderne machines, speciale vulmiddelen en 100 procent oudpapier. Bij Parenco werken 200 mensen.

Adresinformatie:
Industrieterrein Veerweg 1
6871 AV Renkum
info@parenco.com
T: 0317-361911