Inspiratie-event 29 januari 2019 ''Pompen of verdrogen''

Water en klimaat onlosmakelijk verbonden

(Het Nederlands Watermuseum te Arnhem)

12.00 uur: inloop en lunch

13.00 - 16.30 uur: start programma

Organisatie: Dutch Biorefinery Cluster, KNW en ISPT

Klimaatmitigatie of klimaatadaptatie: water speelt een cruciale rol.

In de komende jaren zullen drastische maatregelen genomen moeten worden om water en grondstoffen te besparen, alsook om een tijdelijke overvloed aan water in goede banen te leiden. Een taak die op vele bordjes ligt. Want water houdt niet op bij de grenzen van een fabriek, een provincie of een waterschap. Een gezamenlijke aanpak is dan ook cruciaal om de kansen te benutten en bedreigingen te beteugelen. Graag gaan we met u in gesprek over de benodigde focus en aanpak. En vooral over hoe symbiose en samenwerking tussen alle actoren kan worden versterkt.

CO2-effecten van waterinnovaties

Aandacht en steun voor innovaties vereist inzicht in de kwantitatieve effecten: hoeveel CO2 wordt minder uitgestoten of meer vastgelegd met energiebesparing, grondstofwinning, nutriëntenrecycling?

Econonomische noodzaak

Voldoende beschikbaarheid en goed kwaliteit van water is essentieel voor de grondstoffen processen van het Dutch Biorefinery Cluster. Verzilting en waterstress zijn serieuze bedreigingen. Ook een overschot aan water zal de opbrengst en oogst van de gewassen beïnvloeden. Wat kunnen partijen gezamenlijk doen aan een optimaal watermanagement?

Met bijdragen van o.a. Henri Spanjers (TU Delft), Arjen van Nieuwenhuizen (Witteveen+Bos), Peter Remmerswaal (Clafis), Jolanda Soons (LambWeston Meijer) en Niels Groot (Dow).

Wat willen we bereiken?

Agendasetting door:

 • Uitwisselen van best practices en ervaringen
 • Discussie over wijze waarop waterinnovaties bijdragen aan CO2-reductie. Wat gebeurt er bij een CO2-prijs van 100 Euro/ton? Welke innovaties gaan dan plaatsvinden?
 • Visie op de toekomst: water, CO2 en economie
 • Inzichten in knelpunten in beleid die klimaatvoordelen van waterinnovaties tegenhouden en duidelijkheid over de verantwoordelijkheden
 • Creëren van ''nieuwe ontmoetingen'': netwerken

Sprekers:

 • De urgentie (lokale verdroging, verzilting, bodemdaling) - keynote
  • Klaasjan Raat – KWR
 • De uitdagingen in klimaatadaptief waterbeheer
  • Jan Slange, Witteveen+Bos
  • Henri Spanjers, TU Delft – Environmental Engineering
  • Peter Remmerswaal, Clafis - Klimaatadaptief waterbeheer + big data
  • Bart Budding - Rebel Groep
  • Martine Lodewijk - Waternet
 • De ambities en uitdagingen vanuit de industrie: klimaat en water
  • Chris Nieuwenhuis, Smart Packaging Solutions
  • Jolanda Soons, Lamb Weston / Meijer – waterhergebruik in de industrie
  • Niels Groot, Dow – de uitdagingen en ambities van de chemische Industrie
  • Johan Raap, Avans Hogeschool

Aanmeldformulier

* verplichte velden